Jedną z misji Wód Polskich, oprócz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałaniu negatywnym skutkom suszy, wsparciu retencji czy dbaniu o rozwój żeglugi śródlądowej, jest edukacja wodna. Pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy wzięli udział w pikniku ekologicznym, podczas którego mogli przybliżyć wiele zagadnień związanych z gospodarką wodną, zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom rodzinnego festynu.

W środę, 21 września, z inicjatywy Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy odbył się Festyn Rodzinny "Czyste Powietrze". Rodzinnie spędzony czas był okazją do przyswojenia wiedzy na temat dbałości o zieleń, bezemisyjnych źródeł ciepła czy troski o jakość powietrza. Przy stoisku zorganizowanym przez Wody Polskie zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej na temat ochrony środowiska w ujęciu gospodarki wodnej, obejmującej przede wszystkim racjonalne zarządzanie wodą oraz ochronę jej zasobów. Nie zabrakło pytań dotyczących suszy, powodzi i sposobu działania elektrowni wodnych, na które przedstawiciele Wód Polskich z chęcią odpowiadali.

Nasi pracownicy przedstawili także charakterystykę sztucznych zbiorników zaporowych. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyło się koło fortuny, przy którym dzieci i dorośli weryfikowali swoją wiedzę z zakresu dziewięciu różnych kategorii, w tym ekologicznej energetyki wodnej. Każda uczestnik, który podjął się wyzwania został nagrodzony gadżetami Wód Polskich.

MCKLegnica1
Quiz wiedzy o wodzie, czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym. Fot. Wody Polskie.

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji programu "Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie", organizowanej na obszarze Wód Polskich RZGW we Wrocławiu. Projekt skierowany do szkół podstawowych polega na realizacji lekcji edukacyjnych o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych.

Program zakłada m.in. przeprowadzenie zajęć teoretycznych z zakresu racjonalnego gospodarowania wodami, udział w różnego typu akcjach związanych z utrzymaniem czystości rzek, jezior, czy innych zbiorników wodnych, a także możliwość zwiedzenia urządzeń hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW we Wrocławiu oraz udział w pokazach. Zapisy trwają do 30 listopada 2022 r.

Wszelkie szczegółowe informacje są dostępne w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej: https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/aktywni-blekitni

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.