Trwają jesienne zarybienia na rzekach administrowanych przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Do wód dwóch rzek - Baryczy i Widawy trafiło właśnie, dzięki działaniom Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, 166 tysięcy sztuk narybku.

Zarybienia odbywały się w drugiej połowie września między innymi pod okiem pracowników Wód Polskich w trzech lokalizacjach. W obwodzie rybackim rzeki Barycz numer 2 do wód w Żmigrodzie trafiło 45 tysięcy sztuk narybku jesiennego certy oraz 5 tysiecy sztuk narybku jesiennego świnki, zaś w obwodzie rybackim rzeki Barycz numer 3 w miejscowości Ryczeń do koryta wpuszczono 110 tysięcy sztuk narybku jesiennego certy. Z kolei w obwodzie rybackim rzeki Widawa numer 3 w Krzyżanowicach znalazło się po 3 tysiące sztuk narybku jesiennego brzany i świnki. Całość narybku, która zasiliła dwie duże dolnośląskie rzeki pochodziła z Ośrodka Zarybieniowego Szczodre PZW Wrocław.

ZarybieniaBarycz2
W Żmigrodzie do rzeki trafiło kilkadziesiąt tysięcy sztuk narybku. Fot. Wody Polskie.

Przypominany, że Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z siedmioma podległymi jednostkami terenowymi - Zarządami Zlewni w Legnicy, Lesznie, Lwówku Śląskim, Nysie, Wrocławiu, Zgorzelcu oraz Zielonej Górze - od początku swojego istnienia prowadzą aktywną współpracę w kwestii działań na rzecz prawidłowej gospodarki rybackiej i dbania o dobrostan ichtiofauny na obszarze całego województwa dolnośląskiego oraz fragmenów województw lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego i zlokalizowanych tam ciekach będących w administracji RZGW we Wrocławiu.

Wykaz obwodów rybackich i dane uprawnionych do rybactwa w obwodach na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu można pobrać tutaj.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.