Ponownie czynna jest siedziba Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim przy ulicy Jaśkiewicza 24. Pracownicy wrócili na swoje stanowiska 20 października po tym, jak w budynku naprawiono nieszczelną instalację gazową. Placówka została otwarta dla klientów.

Przypominamy – po tym jak w budynku 3 października wybuchł pożar, pracownicy przez 2 tygodnie pracowali zdalnie. Wrócili na swoje stanowiska 17 października, gdy w budynku przywrócono funkcjonowanie sieci elektrycznej, telefonicznej i internetowej. Niestety 19 października okazało się, że w kamienicy jest wyczuwalny gaz i doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. W chwili obecnej sytuacja została opanowana, klienci mogą załatwić sprawy bezpośrednio w budynku Zarządu Zlewni.

Ogień pojawił się w archiwum znajdującym się w przyziemiu budynku. Z powodu dużego zadymienia podjęta została decyzja o zakazie wpuszczania osób do wnętrz gmachu. Ze względu na konieczność odłączenia sieci elektrycznej i teletechnicznej do odwołania kontakt z pracownikami Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim był utrudniony – pracownicy zostali wysłani na pracę zdalną.

Z uwagi na duże zadymienie, do czasu przewietrzenia całego budynku oraz przywrócenia odpowiednich warunków spełniających przepisy bhp, pracownicy nie mogli wrócić na swoje stanowiska pracy. Wyjaśnianiem dokładnych przyczyn zdarzenia i ustalaniem źródła pożaru zajmują się teraz odpowiednie jednostki straży pożarnej oraz funkcjonariusze policji.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.