Zarybianie Ślęzy w okolicach Wrocławia. Fot. Ireneusz Kowalski/Wody Polskie.

Problemem w utrzymaniu poziomu liczebności ryb na optymalnym poziomie są między innnymi susze i niskie stany wód. Właśnie dlatego jednym z aspektów prawidłowego dbania o gospodarkę wodną jest zarybianie rzek. Na początku października pracownicy wrocławskich Wód Polskich uczestniczyli w procesie wpuszczania młodych ryb do cieków – Oławy, Bystrzycy, Baryczy i Widawy. Łącznie do dolnośląskich rzek wpuszczono blisko 50 tysięcy sztuk materiału zarybieniowego.

Dostarczycielem materiału zarybieniowego był Polski Związek Wędkarski Ośrodek Zarybieniowy Szczodre, natomiast odbiorcą Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu. We współpracy z pracownikami Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu zarybiono obwód rybacki rzeki Oława nr 1. Trafiło tam 15 tysięcy sztuk narybku jesiennego jazia.

Do położonego na rzece Bystrzyca zbiornika Mietków trafiło 10 tysięcy sztuk narybku jesiennego jazia. Akwen jest największym obiektem retencyjnym w regionie, zabezpieczającym przed powodzią mieszkańców województwa dolnośląskiego. Jezioro pełni jednocześnie rolę niezwykle popularnego łowiska będącego pod zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego. Do obwodu rybackiego rzeki Bystrzycy nr 4 wpłynęło 4 tysiące sztuk narybku jazia.

Do rzeki Widawy w okolicach miejscowości Krzyżanowice wprowadzono około 6 tysięcy sztuk narybku jesiennego jazia, natomiast do Baryczy w mieście Wąsosz trafiło 2 tysiące sztuk narybku jesiennego jazia i ponad 7 tysięcy sztuk narybku jesiennego Brzany.

ZarybianieOlawa2022 ZarybianiePazdziernik2022
Dostarczycielem materiału zarybieniowego był Polski Związek Wędkarski Ośrodek Zarybieniowy Szczodre. Fot. Wody Polskie.

Przypominany, że Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z siedmioma podległymi jednostkami terenowymi – Zarządami Zlewni w Legnicy, Lesznie, Lwówku Śląskim, Nysie, Wrocławiu, Zgorzelcu oraz Zielonej Górze – od początku swojego istnienia prowadzą aktywną współpracę w kwestii działań na rzecz prawidłowej gospodarki rybackiej i dbania o dobrostan ichtiofauny na obszarze całego województwa dolnośląskiego oraz fragmenów województw lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego i zlokalizowanych tam ciekach będących w administracji RZGW we Wrocławiu.

Wykaz obwodów rybackich i dane uprawnionych do rybactwa w obwodach na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu można pobrać tutaj.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.