Na obszarze administrowanym przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu powstało pierwsze łowisko samodzielnie zarządzane przez nasze gospodarstwo. To zbiornik wodny Jutrosin niedaleko Rawicza w województwie wielkopolskim.

W Polsce zdecydowana większość obwodów rybackich jest zagospodarowana przez użytkowników rybackich. To między innymi Polski Związek Wędkarski, gospodarstwa rybackie, stowarzyszenia, ale też osoby fizyczne, wyłonione w drodze konkursów ofert przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich lub na podstawie umów przejętych przez nasze gospodarstwo od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Jeżeli w ramach operatu rybackiego, określającego sposób gospodarowania w danym obwodzie rybackim przewidziano amatorski połów ryb, to użytkownik rybacki tego obwodu jest uprawniony do sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb.

W obwodach rybackich bezpośrednio zagospodarowanych przez Wody Polskie również umożliwiono amatorski połów ryb, a sprzedażą zezwoleń na tego typu połowy zajmują się właściwe terytorialnie dla tych akwenów Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Pierwsze takie łowisko powstało właśnie na obszarze RZGW we Wrocławiu.

Szczegóły związane z zasadami sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w łowisku "Zbiornik Jutrosin" oraz regulamin akwenu udostępniony przez RZGW we Wrocławiu można znaleźć tutaj: https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/lowisko-jutrosin

JutrosinZbiornik2022
Akwen jest zlokalizowany w powiecie rawickim. Fot. Wody Polskie.

Przypominamy, że aktualny wykaz obwodów rybackich na terenie RZGW we Wrocławiu oraz zarządzających nimi podmiotów jest dostępny tutaj: https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/obwody-rybackie

Warto też pamiętać, że decyzjami marszałków województw część zbiorników wodnych może zostać uznana za nieprzydatne do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej albo użytkownicy rybaccy mogą zostać zwolnieni z obowiązku prowadzenia tam racjonalnej gospodarki rybackiej. W efekcie wody objęte tego typu decyzjami pozostają również wyłączone z możliwości prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.