Właśnie dobiegł końca kolejny etap rozbudowy wałów przeciwpowodziowych Nysy Łużyckiej w rejonie Gubina w województwie lubuskim. Pod koniec października zakończyły się prace związane ze wzmacnianiem obwałowań tej rzeki w rejonie miejscowości Markosice i Późna.

Zakres prac obejmował wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych Nysy Łużyckiej o długości ponad 7 kilometrów na odcinku Markosice-Późna w gminie Gubin. W ramach robót zrealizowano między innymi mechaniczne dogęszczenie podłoża wału do osiągnięcia zgodnego z przepisami stopnia zagęszczenia, ponowne uformowanie wału do właściwego poziomu korony, umieszczenie w osi wału przesłony przeciwfiltracyjnej oraz odtworzenie przejazdów wałowych.

WałyNysaŁużyckaGranica
Wały Nysy Łużyckiej wiodą przez tereny przygraniczne z Niemcami. Fot. Wody Polskie.

Inwestycja była realizowana przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu od 2021 roku za kwotę 9 mln 692 tysięcy złotych. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fransław Przemysław Kalemba - (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fransław Piotr Kalemba – (konsorcjant) z Grodziska Wielkopolskiego.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.