Kolejna pożyteczna akcja na rzecz środowiska naturalnego i rozwoju retencji za nami. Tym razem kilkunastu pracowników Wód Polskich ze Zgorzelca pod okiem przedstawicieli Lasów Państwowych wzięło udział w sadzeniu drzew w zlewni rzeki Lubsza w rejonie miejscowości Lubsko w województwie lubuskim.

Wydarzenie miało miejsce 8 listopada w leśnictwie Starosiedle na terenie Nadleśnictwa Lubsko, gdzie pracownicy Wód Polskich wspólnie z leśnikami posadzili 1300 brzóz. W akcji uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Zlewni w Zgorzelcu oraz Nadzorów Wodnych ze Zgorzelca i Lubska. Działania odbyły się w ramach społecznej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

- Wody Polskie chcą zwrócić uwagę na ważną rolę lasów w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom suszy i poprawie bilansu wodnego środowiska, także poprzez działanie i swoją aktywną postawę. Podobne akcje odbywają się na terenie całego kraju. Warto zwrócić uwagę, że rok 2022 został ustanowiony Uchwałą Senatu RP Rokiem Botaniki. Wspólne sadzenie drzew jest znakomitym przykładem wydarzenia edukacyjnego także w tym kontekście - podkreślają przedstawiciele Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Lubsko.

Pamiętajmy, że wspomaganie rozwoju retencji, w tym tej na terenach zalesionych, jest niezwykle istotne w kontekście dbałości o naturę i czyste środowisko wodne. Lasy mają dobroczynny wpływ na ograniczanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy, ponieważ to dzięki retencjonowaniu i zatrzymywaniu w glebie znacznych ilości wody można skuteczniej walczyć z jej niedoborami.

Przypomnijmy, że podobne działania prowadzone wspólnie z Lasami Państwowymi w ostatnich latach były przez Wody Polskie z powodzeniem realizowane także na terenie Zarządów Zlewni w Nysie, Legnicy, Lesznie, Lwówku Śląskim, Zielonej Górze czy we Wrocławiu. W części tych inicjatyw brali również udział pracownicy naszego gospodarstwa wraz ze swoimi rodzinami. Kolejna tego typu akcja jest planowana jeszcze jesienią tego roku na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.