Przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uczestniczyli w ostatnim czasie w dwóch naradach Grupy Roboczej W4 Komisji ds. Wód Granicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W ramach jednego ze spotkań zorganizowano również objazd po rejonie dorzecza Nysy Łużyckiej.

Narada w sprawie Nysy Łużyckiej Grupy Roboczej W4 Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych miała miejsce w miejscowości Ostritz, St. Marienthal, w dniach 7-9 maja. W trakcie narady między innymi wymieniono informacje na temat realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej Ostritz - Krzewina Zgorzelecka; planu utrzymania Nysy Łużyckiej dla brandenburskiego odcinka granicznego od 32 do 36 kilometra; budowy nowego jazu zastępczego na Nysie Łużyckiej w miejscowości Forst/Zasieki; hydrowęzła Bad Muskau; ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Guben – Alte Poststraße oraz Gubina; przebudowy jazów Hagenwerder i Weinhübel oraz jazu Vierradenmühle w Görlitz; wykonania przepławki dla ryb przy jazie Görlitz Obermühle; budowy kładki przez Nysę Łużycką na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec czy remontu wału przeciwpowodziowego Łęknica/Bad Muskau na odcinku jednego kilometra.

Członkowie delegacji polskiej i niemieckiej Grupy Roboczej W4 dokonali także oględzin wybranych obiektów i urządzeń na odcinku granicznym Nysy Łużyckiej: pozostałości mostu w Gubinie; hydrowęzeł Grießen; miejsce poboru wody dzielnicy Kobeln w Bad Muskau; jaz Sobolice; nowo wybudowany most kolejowy w rejonie miejscowości Zentendorf/Bielawa Dolna czy teren budowy nowego mostu drogowego w miejscowości Pieńsk/Deschka.

Druga narada Grupy Roboczej W4 została zorganizowana 15 maja w Słubicach w sprawie odcinka Odry granicznej. Dyskutowano między innymi o działaniach dotyczących utrzymania zabudowy regulacyjnej.

Wśród tematów znalazły się planowane prace utrzymaniowe w zakresie budowli hydrotechnicznych regulujących rzekę w miejscowościach: Reitwein i Hohenwutzen oraz działania dopasowujące na brzegu polskim. Analizowano też aktualny stan planów i działań na Odrze granicznej w związku z podpisaniem umowy polsko-niemieckiej o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych z dnia 27.04.2015; aktualne działania ochrony przeciwpowodziowej i działania w obrębie wałów przeciwpowodziowych. Debatowano też o kontynuacji programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin; planach niemieckiego federalnego Zarządu Dróg Wodnych i Żeglugi dotyczące Śluzy Wschód w Hohensaaten i śluzy Schwedt oraz planowanej rozbudowie systemu informacji rzecznej RIS przez stronę polską na Odrze granicznej.