W związku z  informacjami pojawiającymi się na portalach społecznościowych na temat ochrony przeciwpowodziowej na Ziemi Kłodzkiej wyjaśniamy:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW we Wrocławiu informuje, że w jego imieniu wniosek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) o wydanie decyzji środowiskowej dla Zadania 2B.2/2: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok został przygotowany i złożony 19.02.2019 przez firmę Sweco w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

KIP obejmujący realizację ochrony biernej przed powodzią, był wsparty zapowiedzią zastosowania w przyszłości ochrony czynnej. Zgodnie z poczynionymi zapewnieniami dokument jest w trakcie aktualizacji, tj. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia nie będzie zawierała wpływu elementów ochrony czynnej, czyli zbiorników suchych.