W czwartek, 30 maja, z inicjatywy Stowarzyszenia Diabetyków w Nysie przy współudziale Urzędu Miejskiego w Nysie oraz pracowników Zarządu Zlewni w Nysie przeprowadzono akcję sprzątania terenów wzdłuż rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku miejskim. Integracyjne wydarzenie miało bardzo pożyteczny i proekologiczny skutek.

Gmina Nysa oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie przystąpiły do inicjatywy i ze swojej strony zapewniły uczestnikom akcji wodę do picia, rękawice, worki na odpady oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów, w tym również tych wielkogabarytowych, które były przewożone za pomocą meleksów.

Łącznie w akcji, w której wzięło udział 40 osób, udało się zebrać 2,5 tony śmieci. Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom oraz uczestnikom za zaangażowanie i kolejne dobre działania na rzecz porządku i czystości w całym regionie. Dlatego niezmiennie apelujemy, aby pamiętać, że wody to nie śmietnik, a czyste tereny nadrzeczne powinny służyć również przyszłym pokoleniom.