Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW we Wrocławiu dąży do wypracowania dobrych praktyk i nawiązania owocnej współpracy z lokalnymi władzami w obszarze utrzymania i oczyszczania terenów rekreacyjnych. Rzeki, jeziora, zbiorniki wodne w czasie upalnych dni są miejscem odpoczynku i relaksu dla mieszkańców i turystów naszych regionów. 

Jednym z wielu przykładów dobrych praktyk jest współpraca z lokalnymi władzami wypracowana w Zarządzie Zlewni w Legnicy. Część zadań jest realizowana przy udziale środków PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ostatnich dniach zostały podpisane następujące porozumienia dotyczące współdziałania przy utrzymaniu i koszeniu międzywala:

  •   Świdnica - porozumienie podpisane w dniu 03.06.2019 r. dotyczy rzek Bystrzyca i Witoszówka na terenie miasta,
  •   Legnica - porozumienie podpisane w dniu 31.05.2019 r. dotyczy rzeki Kaczawa w obszarze miasta,
  •  Bielawa - porozumienie podpisane w dniu 29.05.2019 r. dotyczy rzeki Bielawica - tereny miejskie.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje podkreślenie pozytywnej współpracy z władzami Chojnowa za utrzymanie skarp rzeki Skora na terenie miasta oraz współpraca z władzami Jedliny-Zdrój za utrzymanie skarp potoku Jedlina na terenie Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego bez udziału środków Wód Polskich.

Pod koniec maja zostało podpisane również porozumienie na remont murów oporowych, elementów wspólnych umocnienia brzegów rzeki Kaczawy i zabezpieczenia korpusu dróg gminnych na terenie miasta Wojcieszów.

Takich przykładów w poszczególnych zarządach zlewni RZGW we Wrocławiu jest wiele, dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim włodarzom za chęć dialogu i dbałość o tereny nadrzeczne.