12 i 13 czerwca w Poczdamie na zaproszenie przewodniczącej niemieckiej części Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego w Bonn - Heide Jekel - odbyło się 27. posiedzenie Komisji ds. Wód Granicznych. W obradach udział wzięli członkowie delegacji polskiej i niemieckiej, będący kierownikami poszczególnych grup roboczych: W1 ds. hydrologii i hydrogeologii wód granicznych, W2 ds. ochrony wód granicznych, W4 ds. utrzymania wód granicznych, W5 ds. planowania wód granicznych oraz stali członkowie. Przewodniczącym polskiej części komisji jest Przemysław Żukowski - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

–  Obustronna współpraca od lat układa się wzorowo, realizowane są wszystkie ustalane na płaszczyźnie roboczej punkty, a następnie zadane prace wcielane są w życie. Dzięki dialogowi i porozumieniu nie ma również kwestii spornych dotyczących partnerstwa - podkreśla Przemysław Żukowski.

Ze strony polskiej w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ze strony niemieckiej członkami delegacji byli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa, Saksońskiego Urzędu Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie, Krajowego Zarządu Zapór Wodnych Saksonii w Pirnie, Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska Meklenburgii – Pomorza Przedniego, Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych i Żeglugi w Magdeburgu, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa kraju związkowego Brandenburgia w Poczdamie.

Porządek obrad 27. posiedzenia Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych obejmował następujące punkty:
 - omówienie i uzgodnienie spraw Grupy W1, sprawozdanie Grupy za 2018 rok, plan pracy Grupy na 2020 rok, zaopatrzenie w wodę Świnoujścia – Zachód (wschodnia część wyspy Uznam), monitoring w związku z poborem wody z Nysy Łużyckiej w celu przerzutu do zlewni Sprewy;
- omówienie i uzgodnienie spraw Grupy W2, sprawozdanie Grupy za 2018 rok, plan pracy Grupy na 2020 rok, sprawozdanie o jakości wód granicznych za 2017, zapewnienie jakości badań, wspólne prace nad ustaleniem przyczyn przekroczenia środowiskowych norm jakości;
- omówienie i uzgodnienie spraw Grupy W4, sprawozdanie Grupy za 2018 rok, plan pracy Grupy na 2020 rok, ochrona przeciwpowodziowa dla Guben – Alte Poststraße i dla Gubina, ramowy plan utrzymania Nysy Łużyckiej;
- omówienie i uzgodnienie spraw Grupy W5, sprawozdanie Grupy za 2018 rok, plan pracy Grupy na 2020 rok, bilans wodnogospodarczy Nysy Łużyckiej.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione pozostałe zagadnienia dotyczące informacji o aktualnych przedsięwzięciach w obszarze przygranicznym, aktualnego stanu planów i działań dotyczących Odry granicznej w związku z podpisaniem umowy polsko-niemieckiej, urządzenia ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Krzewina Zgorzelecka po stronie polskiej i miasta Ostritz po stronie niemieckiej, przeciwpowodziowego zbiornika retencyjnego Rennersdorf, przebudowy jazów Hagenwerder i Weinhübel na Nysie Łużyckiej w celu zabezpieczenia migracji ryb, eksploatacji jazów Groß Gastrose/Sadzarzewice, Zelz/Zieliska, Pusack/Żarki Wielkie, Grießen/Późno, Forst/Zasieki, Bad Muskau/Łęknica, Deschka/Pieńsk, problematyki „bezpańskich“ mostów, jazu Vierradenmühle w Görlitz, oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, planów Federalnej Administracji Dróg Wodnych i Żeglugi dotyczące Śluzy Wschód w Hohensaaten, budowy turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na styku granic Polski, Czech i Niemiec oraz współpracy ze Stałą Polsko-Niemiecką Komisją Graniczną.

Ustalono także miejsce i termin 28. posiedzenia komisji, które odbędzie się po stronie polskiej w Gdańsku w czerwcu 2020 roku na zaproszenie przewodniczącego polskiej części Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych.