18 czerwca w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ulicy Norwida odbyła się 12. Narada Czesko-Polskiej Grupy Roboczej ds. wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 200/60/WE na wodach granicznych. W obradach uczestniczyli członkowie delegacji czeskiej oraz przedstawiciele strony polskiej.

Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu. Obrady prowadziła kierownik polskiej części grupy - Magdalena Konopczak z RZGW we Wrocławiu.  

Przewodnim tematem spotkania była wzajemna wymiana informacji w zakresie aktualnych działań ukierunkowanych na wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej prowadzonych w obu krajach. Ponadto strona polska poinformowała o wynikach przeprowadzonej aktualizacji jednolitych części wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem cieków transgranicznych. Wypracowano projekt planu pracy Grupy Roboczej na 2020 rok oraz ustalono miejsce i termin 13. Narady, która odbędzie się w maju lub czerwcu przyszłego roku w Pradze.