Tego lata ponad 30 kąpielisk będzie funkcjonować na terenie zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Miejsca te dla mieszkańców regionu Polski południowo-zachodniej zlokalizowane są na obszarze całego województwa dolnośląskiego oraz części województw lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Poniżej publikujemy listę kąpielisk, dla których RZGW we Wrocławiu wydało opinię.

Kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego akwenu nie wydano stałego zakazu kąpieli. Kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Ustawa Prawo wodne wprowadziła wymóg corocznego przekazywania w celu zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie projektów uchwał rad gmin, określających wykazy kąpielisk na terenie gmin. Wraz z projektem uchwały rady gminy przekazaniu podlegają również wnioski organizatorów kąpielisk o umieszczenie w gminnym wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planowane jest utworzenie kąpielisk.

Projekty uchwał określających wykaz kąpielisk podlegają procedurze opiniowania również przez właściciela wody, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. W przypadku kąpieliska położonego na terenie parku narodowego opinię wydaje jego dyrektor, zaś w przypadku kąpieliska na śródlądowej drodze wodnej – dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Lista kąpielisk na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, dla których wydano opinię:

1. Kąpielisko na zbiorniku wodnym OW Jawornik (29.06.-1.09.2019) - gmina Jawor, miejscowość Jawor, Zarząd Zlewni w Legnicy.
2. Kąpielisko Północne Kormoran strzeżone (22.06.-30.09.2019) - gmina Legnica, miejscowość Legnica, Zarząd Zlewni w Legnicy.
3. Kąpielisko na Jeziorze Kunickim (1.06.-31.08.2019) - gmina Kunice, miejscowość Kunice, Zarząd Zlewni w Legnicy.
4. Kąpielisko "LIDO" (20.06.-1.09.2019) - gmina Przygodzice, miejscowość Antonin, Zarząd Zlewni w Lesznie.
5. Kąpielisko OSiR przy ulicy Kapielowej w Ostrzeszowie (15.06.-1.09.2019) - gmina Ostrzeszów, miejscowość Ostrzeszów, Zarząd Zlewni w Lesznie.
6. Kąpielisko Rawicz-Sierakowo (22.06.-1.09.2019) - gmina Rawicz, miejscowość Sierakowo, Zarząd Zlewni w Lesznie.
7. Kąpielisko przy ulicy Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim (1.07.-31.08.2019) - gmina Nowogród Bobrzański, miejscowość Nowogród Bobrzański, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim.
8. Kąpielisko w Starej Morawie (15.06.-31.08.2019) - gmina Stronie Śląskie, miejscowość Stara Morawa, Zarząd Zlewni w Nysie.
9. Kąpielisko "Nad Zalewem" w Radkowie (22.06.-31.08.2019) - gmina Radków, miejscowość Radków, Zarząd Zlewni w Nysie.
10. Kąpielisko "Camp Radków" na zalewie Radków (15.06.-31.08.2019) - gmina Radkow, miejscowość Radków, Zarząd Zlewni w Nysie.
11. Kąpielisko na Jeziorze Nyskim na terenie Ośrodka Rekreacji w Skorochowie (15.06.-31.08.2019) - gmina Nysa, miejscowość Skorochów, Zarząd Zlewni w Nysie.
12. Kąpielisko w Lewinie Brzeskim (22.06.-1.09.2019 - gmina Lewin Brzeski, miejscowość Lewin Brzeski, Zarząd Zlewni w Nysie.
13. Kąpielisko Zalew Stradomia Wierzchnia (15.06.-31.08.2019) - gmina Syców, miejscowość Stradomia Wierzchnia, Zarząd Zlewni we Wrocławiu.
14. Kąpielisko "Błękitna Laguna" w Siechnicach (1.06.-31.08.2019) - gmina Siechnice, miejscowość Siechnice, Zarząd Zlewni we Wrocławiu.
15. Kąpielisko OW Nad Stawami w Białym Kościele (1.06.-30.09.2019) - gmina Strzelin, miejscowość Biały Kościół, Zarząd Zlewni we Wrocławiu.
16. Kapielisko "Pierwszy Staw Jelczański" (22.06.-1.09.2019) - gmina Jelcz-Laskowice, miejscowość Jelcz-Laskowice, Zarząd Zlewni we Wrocławiu.
17. Kąpielisko na Jeziorze Sławskim organizowane przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku (20.06.-31.08.2019) - gmina Sława, miejscowość Sława, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
18. Kąpielisko przy OW Relax w Tarnowie Jeziernym (24.06.-31.08.2019) - gmina Sława, miejscowość Tarnów Jezierny, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
19. Kąpielisko na Jeziorze Lgińsko, Lgiń Duży (1.07.-31.08.2019) - gmina Wschowa, miejscowość Lgiń, Zarząd Zlewni Zielonej Górze.
20. Kąpielisko Łochowice nad Jeziorem Glibiel (22.06.-1.09.2019) - gmina Krosno Odrzańskie, miejscowość Łochowice, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
21. Kąpielisko Glinianki przy ulicy Moniuszki w Kożuchowie (1.07.-31.08.2019) - gmina Kożuchów, miejscowość Kożuchów, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
22. Kapielisko Miejskie nad Jeziorem Wilkowskim (1.07.-31.08.2019) - gmina Świebodzin, miejscowość Wilkowo, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
23. Kąpielisko Plaża Gminna Niesulice 1 (1.07.-31.08.2019) - gmina Lubrza, miejscowość Niesulice, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
24. Kąpielisko Plaża Gminna Niesulice 2 (1.07.-31.08.2019) - gmina Skąpe, miejscowość Niesulice, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
25. Kąpielisko Przystań Wodna ZSMP w Łagowie na Jeziorem Łagowskim (21.06.-1.09.2019) - gmina Łagów, miejscowość Łagów, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
26. Kąpielisko OW Kormoran Niesulice (1.07.-31.08.2019) - gmina Lubrza, miejscowość Niesulice, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
27. Kapielisko OW Liny (1.07.-31.08.2019) - gmina Kargowa, miejscowość Linie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
28. Kąpielisko na Jeziorze Wielkim w Dąbiu (1.07.-31.08.2019) - gmina Dąbie, miejscowość Dąbie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
29. Kąpielisko na Jeziorze Długie przy ulicy Poznańskiej w Rzepinie (1.07.-31.08.2019) - gmina Rzepin, miejscowość Rzepin, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
30. Kąpielisko w miejscowości Brenno Ostrów nad Jeziorem Białym (22.06.-26.08.2019) - gmina Wijewo, miejscowość Brenno Ostrów, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
31. Kąpielisko na Jeziorze Krzyckie Wielkie w Gołanicach (1.07.-31.08.2019) - gmina Święciechowa, miejscowość Gołanice, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
32. Kąpielisko na Jeziorze Wieleńskim w Osłoninie (29.06.-31.08.2019) - gmina Przemęt, miejscowość Osłonin, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
33. Kąpielisko na Jeziorze Wieleńskim w Wieleniu (22.06.-31.08.2019) - gmina Przemęt, miejscowość Wieleń, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.
34. Kapielisko na zbiorniku retencyjnym Nowiniec, obręb Białków (22.06.-1.09.2019) - gmina Lubsko, miejscowość Białków, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu.

Zachęcamy również do skorzystania z informacji dostępnych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego: https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/7