Od piątku do niedzieli we Wrocławiu gościli uczestnicy rejsu przyjaźni PTTK pn. „Odra 2019 – rzeka, która łączy”. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

21 czerwca uczestnicy wydarzenia wyruszyli na wody Kanału Gliwickiego, czyli pierwszego etapu rejsu do Szczecina. Armada kilkunastu jednostek odwiedzi prawie 30 lokalizacji z okazji jubileuszowego roku obchodów 200. rocznicy podpisania Protokołu Bohumińskiego, regulującego żeglugę na Odrze. Głównym celem tego istotnego dokumentu z 1819 roku były zapisy regulujące zagospodarowanie Odry w sposób bezpieczny dla zachowania ochrony przed powodzią i w razie niskich stanów wód zapewnienie regularnego transportu na rzece. Odrzańska Droga Wodna przechodzi dzisiaj wiele gruntownych prac modernizacyjnych, które zgodnie z zapisami protokołu umożliwiają żeglugę i zachowanie bezpieczeństwa na Odrze.  Zakończenie rejsu planowane jest podczas uroczystej parady jachtów przy wałach Chrobrego w Szczecinie 13 lipca.

Podczas weekendu wrocławianie mieli okazję podziwiać armadę kilkunastu jednostek  na odcinku od stopnia wodnego Rędzin poprzez śluzę Szczytniki i śluzę Miejską. Ostatni taki rejs odbywał się na Odrze 10 lat temu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pozytywnych zmian i modernizacji, jakie zostały przeprowadzone na rzece – mówi Wojtek Skóra, komandor rejsu. Jako dodatkową atrakcję pracownicy Wód Polskich RZGW we Wrocławiu przygotowali zwiedzanie stopnia wodnego Różanka, gdzie uczestnicy rejsu mogli przejść suchą stopą pod Odrą i zapoznać się szczegółowo z funkcjonowaniem urządzenia. Na wszystkie pytania  związane z ochroną przeciwpowodziową oraz funkcjonowaniem urządzeń hydrotechnicznych odpowiadał pan Piotr Giec, kierownik stopnia wodnego Różanka.