Przedstawiciele PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na początku lipca wzięli udział w pożytecznej wizycie studyjnej oraz seminarium na terenie Niemiec. Wydarzenie zostało zorganizowane w regionie Lewitz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w ramach projektu pod nazwą „Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy”, dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

W ramach wizyty studyjnej od 1 do 3 lipca zorganizowano seminarium oraz wizje w terenie, podczas których zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne remontu grobli i wałów przeciwpowodziowych, pozwalające realizować kluczowe cele inwestycji, jednocześnie zachowując rosnące wzdłuż cieków stare cenne drzewa. Uczestnicy wizji terenowych zapoznali się również z przeprowadzonymi projektami renaturyzacji cieków Alte Elde i Klinkener Bach.

Podczas seminarium poznano też procesy analiz wstępnych, projektowania i realizacji prac, a podczas wizji w terenie podziwiano z bliska efekty wykonanych robót i oceniano ich skuteczność na podstawie wypracowanej technologii remontu grobli i wałów przeciwpowodziowych z zakresu hydrotechniki i dendrologii. Technologia ta zapewnia odpowiednie zabezpieczenie brzegów rzek i kanałów, a jednocześnie gwarantuje zachowanie wiekowych drzew wzdłuż grobli i wałów.

Doświadczenia niemieckich partnerów i instytucji z pewnością będą pomocne polskim hydrotechnikom i zarządzającym wodami, zwłaszcza w kontekście planowanych w Polsce projektów udrażniania dróg wodnych, a przede wszystkim podnoszenia bezpieczeństwa powodziowego. Podjęto już wstępne ustalenia w sprawie dalszej współpracy pomiędzy organizatorem wizyty a RZGW we Wrocławiu.

W wizycie studyjnej wzięli udział zaproszeni przedstawiciele PGW Wody Polskie z KZGW, z RZGW we Wrocławiu, w Gliwicach, Krakowie, Warszawie i Poznaniu oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Powiatów w Tczewie i Starogardzie Szczecińskim, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, firmy Sweco, Fundacji EkoRozwoju, Greenmind oraz Stowarzyszenia Eko Inicjatywa. Organizatorami wyjazdu była Fundacja EkoRozwoju po stronie polskiej i BUND Mecklenburg Vorpommern po stronie niemieckiej. Więcej informacji na temat projektu „Drzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy” można znaleźć tutaj.