Wody Polskie kontynuują współpracę w ramach dobrych praktyk w regionach. Tym razem przedstawiciele Zarządu Zlewni w Legnicy wypracowali porozumienia z dwoma kolejnymi lokalnymi podmiotami samorządowymi, dzięki czemu uda się wykonać prace utrzymaniowe oraz remontowe na ciekach i potokach, co będzie służyło mieszkańcom. Wszystkim włodarzom za chęć dialogu i dbałość o tereny nadrzeczne jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.

Najpierw Zarząd Zlewni w Legnicy zawarł porozumienie ze Starostą Powiatu Wałbrzyskiego na realizację pilnych prac remontowych muru oporowego potoku Młynówka w miejscowości Glinno w powiecie wałbrzyskim w gminie Walim. W ramach współpracy zabezpieczone zostaną mur i droga, która w okresie zimowym stanowi jedyny dojazd do miejscowości Glinno.

Następnie pracownicy Zarządu Zlewni w Legnicy doszli do porozumienia z gminą Bolków w sprawie wspólnej realizacji robót utrzymaniowych na rzece Nysa Szalona w miejscowościach Wolbromek i Świny w powiecie jaworskim w gminie Bolków. Prace polegają na udrożnieniu cieku, usunięciu namulisk, drzew i krzewów z koryta rzeki wykoszeniu porostów ze skarp.

Przypomnijmy, że już wcześniej informowaliśmy, o pozytywnej współpracy przedstawicieli Zarządu Zlewni w Legnicy z władzami Chojnowa oraz Jedliny-Zdrój. W ramach działań z tymi samorządami udało się porozumieć w sprawie odpowiedniego utrzymywania skarp rzeki Skora na terenie Chojnowa czy skarp potoku Jedlina na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju. Pod koniec maja zostało podpisane również porozumienie na remont murów oporowych, elementów wspólnych umocnienia brzegów rzeki Kaczawy i zabezpieczenia korpusu dróg gminnych na terenie Wojcieszowa.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.