Przyjazne naturalnemu środowisku i proekologiczne materiały mają zostać użyte do odnowy elementów zabudowy regulacyjnej Odry na odcinku 123 kilometrów od Ścinawy w województwie dolnośląskim do ujścia Nysy Łużyckiej w województwie lubuskim. Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Wodach Polskich jest właśnie na etapie wyłaniania wykonawcy, który zrealizuje te prace znacznie poprawiające warunki żeglugowe na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Dwa podmioty starają się o realizację zadania pod nazwą "Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II". Wśród ofert, jakie napłynęły do Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Wodach Polskich, znalazły się dwie propozycje. Oferta firmy Budimex S.A. opiewa na 109 mln 67 tysięcy złotych, natomiast firmy Warbud S.A. na 178 mln 841 tysięcy złotych. Wyłoniony wykonawca będzie miał na realizację inwestycji dokładnie 3 lata od momentu podpisania umowy, a więc wstępny przewidywany termin zakończenia robót to IV kwartał 2022 roku. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz ze środków budżetu państwa. 

Podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie stanu technicznego i geometrii konstrukcji elementów zabudowy regulacyjnej koryta rzeki Odry w postaci 341 ostróg regulacyjnych zlokalizowanych na odcinku Odry, pomiędzy Ścinawą a ujściem Nysy Łużyckiej (km 427–540), do wymagań drogi wodnej III klasy. Realizacja tych robót, za sprawą usunięcia przemiałów, odbudowy najbardziej zniszczonych ostróg oraz opaski brzegowej, zminimalizuje erozyjne oddziaływanie nurtu na brzegi rzeki i poprawi warunki żeglugowe oraz nawigacyjne poprzez zwiększenie średnich głębokości oraz bardziej zbilansowany transport rumowiska.

Wytypowane do remontu ostrogi zostaną odbudowane zgodnie z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi typowymi i powszechnie stosowanymi przy zabudowie rzek nizinnych. Podstawowe materiały które zostaną wykorzystane w trakcie prac budowlanych, czyli kamień i faszyna - są proekologiczne i przyjazne dla naturalnego środowiska wodnego oraz przybrzeżnych gruntów. Odcinki Odry, na których będą prowadzone roboty położone są w następujących gminach: Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Gubin, Cybinka, Czerwieńsk, Sulechów, Zielona Góra, Trzebiechów, Zabór, Bojadł.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu tego zadania w 2015 roku zakończyła się fragmentaryczna przebudowa zabudowy regulacyjnej Odry na długości 97 kilometrów, pomiędzy Brzegiem Dolnym a Bytomiem Odrzańskim. Ówczesna modernizacja obejmowała roboty na 80 ostrogach i 6 przemiałach, czyli formacjach dennych na rzece swobodnie płynącej.

OdraOstrogi2015
Pierwszy etap modernizacji zabudowy regulacyjnej, czyli tak zwanych ostróg na Odrze, zakończył się w 2015 roku.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy