W dniach 2-3 października we Wrocławiu odbywa się narada Pionu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich. W trakcie dwudniowego wydarzenia specjaliści i eksperci z Krajowego oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej z całej Polski debatują nad uproszczeniem procedur.

Uczestników dwudniowej narady z udziałem Joanny Kopczyńskiej, Zastępczyni Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz Przemysława Gruszeckiego i Pawła Rusieckiego - Dyrektorów Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym, powitał Mariusz Przybylski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podczas pierwszego dnia narady debatowano między innymi o aktualnościach w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami, a także o wydawaniu decyzji taryfowych i wnioskach składanych przez przedsiębiorstwa i gminy. W następnej części poruszono tematy dotyczące rozstrzygania sporów między odbiorcami a przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi oraz tematy związane z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Drugiego dnia w programie narady umieszczono między innymi omówienie stanu prac nad aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz etapów działań w ramach Krajowego programu renaturyzacji wód powierzchniowych i planowania w gospodarce wodnej.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.