Dwa odcinki nadodrzańskich wałów w rejonie Nowej Soli oraz Krosna Odrzańskiego w województwie lubuskim zostaną rozbudowane dzięki umowie podpisanej przez Wody Polskie. Prace budowlane obejmą również obwałowania rzeki Czarna Struga, która jest dopływem Odry. Całość zapewni jeszcze lepszy poziom ochrony przeciwpowodziowej lokalnych mieszkańców oraz ich mienia. Informacje dotyczące przedsięwzięć osobiście przekazali w Nowej Soli Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna dwie inwestycje związane z rozbudową wałów nad Odrą w województwie lubuskim. Oba przedsięwzięcia, realizowane przez chińską firmę Sinohydro Corporation Limited z siedzibą w Pekinie, mają się zakończyć w pierwszym półroczu 2023 roku. - Wody Polskie spinają wszystkie planowane i projektowane inwestycje w całość. Kolejnymi kontraktami, których realizacja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku, są rozbudowa wałów przeciwpowodziowych w rejonie Nowej Soli oraz Krosna Odrzańskiego. Dodatkowo w najbliższym czasie planujemy również podpisanie umowy z wykonawcą na odcinkowy remont zabudowy regulacyjnej Odry, czyli tak zwanych ostróg – mówi Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Projekty będą współfinansowane z funduszy Banku Światowego oraz budżetu państwa, a nadzorowane przez Jednostkę Realizującą Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Wodach Polskich. - Każdemu, kto tu mieszka, nie trzeba tłumaczyć wagi tych inwestycji ze względu na ochronę przeciwpowodziową lokalnych mieszkańców oraz ich mienia. To jedne z wielu zadań, które zapewnią zminimalizowanie skutków ewentualnej powodzi porównywalnej do tej, jaka przeszła przez ten region w 1997 roku – podkreśla Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/1 Nowa Sól-Pleszówek etap I i II” szacowany jest na około 144 mln złotych. Roboty będą prowadzone na terenie województwa lubuskiego, w powiecie nowosolskim, na terenie gmin Nowa Sól i Otyń.

Kontrakt pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie Kontrakt nr 1B.6/2 Wężyska-Chlebowo” oszacowano na około 100 mln złotych. Teren inwestycji znajduje się w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim w gminach Krosno Odrzańskie, Maszewo, Gubin.

Pierwszy kontrakt podzielono na dwa etapy:

Etap I:

 • rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 2,737 km, na odcinku rzeki km 429,85 – 432,40 wraz z budowlami z nim związanymi
 • budowa obiektów związanych funkcjonalnie z lewobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Odry
 • rozbudowa lewobrzeżnego oraz prawobrzeżnego wału cofkowego rzeki Czarnej Strugi wraz z budowlami z nim związanymi
 • regulacja koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000 – 3,330 rzeki

Etap II:

 • budowa wału rzeki Odry w km rzeki 432,5 – 432,7 przegradzającego dolinę Czarnej Strugi o długości 0,30 km wraz z budową zjazdów i przejazdów przez wał
 • regulacja ujściowego odcinka Czarnej Strugi oraz na odcinku 3+330 – 7+618
 • rozbudowa obustronnych obwałowań rzeki Czarnej Strugi na odcinku 3+705 – 7+618 o łącznej długości 7,05 km wraz z budowlami z nimi związanymi
 • rozbudowa obwałowania kanału energetycznego na długości ok. 75 metrów
 • przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanymi obiektami i roboty rozbiórkowe

W ramach drugiego kontraktu wykonane zostaną:

 • budowa nowego wału klasy II o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi i przebudową obiektów melioracyjnych
 • częściowa rozbiórka istniejącego wału na odcinkach o długości 1,76 km i 1,88 km
 • rozbudowa istniejącej drogi gminnej
 • budowa rowów przywałowych i drogowych wraz przepustami
 • rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 relacji Gubin – Połęcko
 • przebudowa napowietrznej linii energetycznej WN-110 kV relacji GPZ Dychów – GPZ Cybinka

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE