Wolontariusze z grupy Trash Hero, działającej w ramach wrocławskiej korporacji Credit Suisse, nie zwalniają tempa. Tym razem ochotnicy w czynie społecznym posprzątali nadodrzańskie wały na Osobowicach. Akcja sprzątania tradycyjnie była wspierana przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pamiętaj: #SzanujWodę, bo #WodyToNieŚmietnik!

W akcji sprzątania, jaka została zorganizowana 4 października, wzięło udział 40 wolontariuszy z sekcji Trash Hero, działającej wewnątrz wrocławskiego oddziału korporacji Credit Suisse. W trakcie działań prowadzonych na terenach wałów nad Odrą pomiędzy mostami Milenijnym a Rędzińskim zebrano 62 worki odpadów, co łącznie złożyło się na ponad 700 kilogramów śmieci, które z obszarów nadrzecznych zostały wywiezione przez pracowników służb terenowych Wód Polskich.

Dodatkowe akcje sprzątania współorganizowane przez Wody Polskie i inne instytucje, w tym korporacje czy organizacje pozarządowe, są wsparciem stałych działań porządkowych prowadzonych przez służby RZGW we Wrocławiu i Zarządy Zlewni nad akwenami w całym regionie. - Niestety, zwłaszcza w sezonie letnim, skala pozostawiania odpadów i nieczystości na wałach, bulwarach i odcinkach przybrzeżnych jest tak duża, że mimo ustawiania dodatkowych pojemników i częstszych wyjazdów naszych pracowników w teren, śmieci po kilku dniach pojawiają się znowu. Mamy nadzieję, że tego typu akcje wspierane edukacją w terenie uświadomią społeczeństwu, iż dbanie o środowisko naturalne i przyrodę nad wodą jest naszym wspólnym dobrem - podkreśla Mariusz Przybylski, Dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu.

Za kolejną bardzo pożyteczną akcję wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujęmy. Warto podkreślić, że od marca tego roku pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadzili, wsparli bądź zainicjowali organizację kilkudziesięciu zbiórek odpadów, w trakcie których tylko na terenie wałów i bulwarów w samym Wrocławiu zebrano ponad 30 ton śmieci. Pamiętaj: #SzanujWodę, bo #WodyToNieŚmietnik!

Milenijny2m
Dokładnie wysprzątano między innymi rejon mostu Milenijnego we Wrocławiu. Fot. Credit Suisse.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.