W minionym tygodniu we Wrocławiu odbyła się narada polsko-niemieckiej Grupy Roboczej W4 w sprawie utrzymania Nysy Łużyckiej Komisji ds. Wód Granicznych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Cykliczne spotkania przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z niemieckimi kolegami i koleżankami są okazją do omówienia bieżących spraw związanych z jedną z najdłuższych transgranicznych rzek w tej części Europy.

Uczestnikami ze strony polskiej byli przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu. Kierownikiem polskiej GR W4 jest  Bogusława Jesionek. Kierownikiem niemieckiej części GR W4 jest Petra Pufahl.

W wydarzeniu brali udział również przedstawiciele Republiki Federalnej Niemiec - Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa kraju związkowego Brandenburgii, Krajowego Zarządu Zapór Wodnych Saksonii w Bautzen, Krajowego Urzędu Środowiska kraju związkowego Brandenburgii i Starostwa Powiatowego w Görlitz.

Uczestnicy narady wymienili się aktualnymi informacjami na temat zadań wskazanych w protokole z objazdu i narady wiosennej, która odbyła się po stronie niemieckiej oraz omówili bieżące sprawy związane z utrzymaniem rzeki Nysy Łużyckiej. W drugim dniu narady odbyła się wizyta terenowa połączona z oprowadzaniem po stopniach wodnych Różanka oraz Rędzin we Wrocławiu.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.