Ponad sto osób wzięło udział w uroczystości ślubowania uczniów z okazji inauguracji roku w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Uroczyste ślubowanie uczniów odbyło się 18 października w siedzibie Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu przy ulicy Młodych Techników. W wydarzeniu wzięli udział między innymi Minister Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Gabriela Tomik - pełnomocnik ds. współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w MGMiŻŚ, Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski, Jan Pyś - Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Mariusz Przybylski - Dyrektor PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Gospodarzem ceremonii był Paweł Zapart - Dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

W trakcie spotkania, które zgromadziło kilka pokoleń dzieci, rodziców i absolwentów, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyła się ceremonia przekazania sztandaru, ślubowanie klas pierwszych z udziałem gości honorowych oraz wręczenie pamiątkowych statuetek dla gości zaprzyjaźnionych na co dzień z edukacyjną placówką. Nie zabrakło również rozmów kuluarowych w klasach. Wydarzenie zostało poprzedzone mszą świętą w kościele pw. Chrystusa Króla przy ulicy Młodych Techników we Wrocławiu. Wszystkim uczniom TŻŚ we Wrocławiu życzymy powodzenia w nauce!Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.