Z dwudniową wizytą na Dolnym Śląsku przebywają przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz władz Wód Polskich. Oprócz narad i spotkań z pracownikami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły zaplanowano również wizytę na terenie inwestycji przeciwpowodziowych prowadzonych w naszym regionie.

W wizytacji odbywającej się w województwie dolnośląskim w dniach 21-22 października biorą udział między innymi Anna Moskwa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krzysztof Woś - Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz Katarzyna Grzywacz i Wojciech Skowyrski - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą.

Podczas pierwszego dnia zorganizowano między innymi spotkania z pracownikami RZGW we Wrocławiu oraz JRP OPDOW, którzy referowali poszczególne etapy i elementy zadań dotyczące realizacji inwestycji przeciwpowodziowych w regionie. W trakcie drugiego dnia wizyty dokonany będzie przegląd urządzeń hydrotechnicznych oraz zaprezentowany zostanie między innymi postęp prac na terenie kluczowych inwestycji prowadzonych na obszarze Polski południowo-zachodniej.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.