Wkrótce rozpocznie się kolejna ważna inwestycja nadzorowana przez Wody Polskie na Dolnym Śląsku. Generalny remont przejdzie zbiornik retencyjny Słup na rzece Nysa Szalona w gminie Męcinka, dzięki czemu w razie zagrożenia powodziowego nadal będzie mógł zgromadzić nawet 38 mln metrów sześciennych wody. Umowę w tej sprawie podpisano 23 października w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wykonawcą zadania pod nazwą „Remont przelewu powierzchniowego, bystrotoku i mostu nad przelewem zbiornika retencyjnego Słup” zostało konsorcjum, którego liderem jest spółka Naviga-Stal z Kiełczowa a partnerem Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych Eko-Wod ze Świdnicy. Oba podmioty za wspólne wykonanie prac zaoferowały ponad 18,5 mln złotych. Prace mają potrwać do 30 listopada 2022 roku i będą objęte co najmniej trzyletnim okresem gwarancji. W imieniu Wód Polskich umowę podpisał Mariusz Przybylski - Dyrektor RZGW we Wrocławiu, natomiast ze strony konsorcjum podpis pod dokumentem złożył Augustyn Morzywołek - Prezes Zarządu Naviga-Stal spółka z o.o.

Szczegółowe działania remontowe i renowacyjne ekip budowlanych obejmą także bystrze, przelew, ponur, skarpy poniżej poszuru, rowy podskarpowe odwadniające, schody na terenie obiektu, kładkę nad bystrotokiem, płyty ekranu i falochron, budynek magazynowo-warsztatowy, wyloty ze spustów dennych i elektrowni, skarpy kanału odprowadzającego ze spustów dennych i elektrowni, stalowe elementy komunikacji, studzienki drenażowe na skarpie odpowietrznej zapory, zadaszenie naprzeciw stacji transformatorów czy wyposażenie mechaniczne spustów dennych, zrzutu alimentacyjnego, przelewów powierzchniowych. Wymianę przejdą również nawierzchnia drogowa, chodniki, instalacje elektryczne oraz system i aparatura sterująca urządzeniami zbiornika.

Całość sprawi, że zbiornik zlokalizowany na rzece Nysa Szalona w województwie dolnośląskim zapewni lokalnym mieszkańcom wyższy poziom ochrony na wypadek zagrożenia powodziowego, a retencja pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne w regionie. Podstawowe obiekty tworzące zbiornik to: zapora ziemna, urządzenia zrzutowe: 3 przelewy z zamknięciem klapowym, 3 upusty denne. Zapora betonowo-ziemna, która ma wysokość 21 metrów i długość 940 metrów, zamyka zlewnię o powierzchni 382 kilometrów kwadratowych. A powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia może sięgać nawet 486 hektarów.

SlupZbiornik00
Akwen powstał w 1978 roku w powiecie jaworskim poprzez przegrodzenie koryta Nysy Szalonej. Fot. Anna Tarka.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.