Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli oraz Szkoła WSA w Fürstenwalde od dziesięciu lat prowadzą program wspólnych praktyk i wymiany uczniowskiej. Kształcąca się młodzież z obu sąsiednich krajów wzorowo pokazuje, jak poprzez naukę można również pracować dla dobra gospodarki wodnej w przygranicznych regionach. W te działania angażują się również Wody Polskie i pracownicy Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.

Tym razem to uczniowie ze szkoły z Niemiec od 14 do 25 października pracowali na obiekcie przeciwpowodziowej stacji pomp Bobrowniki w gminie Otyń oraz na kanale Mirotka w Mirocinie Dolnym w gminie Kożuchów, które eksploatowane i utrzymywane są przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze. Łącznie w praktykach wzięło udział 36 osób, w tym 6 opiekunów. Wszystkie roboty zostały wykonane fachowo z zachowaniem pełnej wiedzy branżowej, za co uczestnikom wymiany oprócz podziękowań symbolicznie przekazano także drobne upominki.

Na terenie przepompowni Bobrowniki uczniowie zrealizowali dwa zaplanowane zadania. Pierwszym były prace polegające na demontażu starej rozdzielnicy z roku 1987 oraz montażu nowej, wykonanej według najnowszych standardów z zachowaniem aktualnych norm jakościowych, wyposażonej w całkowicie nowy osprzęt elektryczny. Dodatkowo po montażu przeprowadzono komplet pomiarów, co pozwoliło na dopuszczenie urządzenia do eksploatacji.

Drugim zadaniem było wykonanie i montaż na wlocie do komory pompowej systemu ram z wypełnieniem siatką ze stali nierdzewnej z obrotowym mechanizmem wyciągowym, opartym o wózki jezdne i linę ze stali nierdzewnej. Całość zabezpiecza komorę pompową przed napływem do niej ryb w czasie poprzedzającym pompowanie, co zapewnia ich ochronę.

Natomiast na kanale Mirotka w Mirocinie Dolnym, uczniowie wykonali szereg robót zabezpieczających skarpy brzegowe kanału przy moście przed ich osunięciem powodowanym wymywaniem brzegu. Wykonano odkrzaczenie skarp, ułożono matę z geowłókniny, ustawiono palisadę i zabezpieczenie z pali, ułożono pokrywę faszynowo-kamienną zabezpieczoną stosownym zadrutowaniem oraz spoinową mieszaniną betonową, podmurowano także ubytki betonu w filarach mostu.

PraktykiElektryk2
Wizyta na terenie przepompowni Bobrowniki po zakończonych pracach.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.