Utrzymanie cieków przygranicznych, planowane inwestycje, monitorowanie jakości wód czy współpraca w ramach prognozowania hydrometeorologicznego. To główne zagadnienia poruszane podczas corocznego posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych, jakie tym razem zostało zorganizowane w czeskim Brnie. W spotkaniach tradycyjnie udział wzięli między innymi przedstawiciele Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Posiedzenie odbyło się w dniach 22-23 października 2019 roku w Brnie w Republice Czeskiej. Oprócz przedstawicieli RZGW we Wrocławiu - Bogusławy Jesionek i Magdaleny Konopczak - w naradach brali udział członkowie RZGW w Gliwicach, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, którzy referowali przebieg współpracy z czeskimi instytucjami.

- Wiele miejsca poświęcono współpracy w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wysokimi stanami wód. Omówiono także działania odnoszące się do monitorowania stanu wód podziemnych w rejonie kopalni węgla brunatnego Turów. Komisja zapoznała się z wynikami monitorowania jakości wód i stwierdziła, że gorsze wskaźniki mają bezpośredni związek z niższymi przepływami wód w rzekach w ostatnich latach. W trakcie posiedzenia omówiono także przebieg prac utrzymaniowych i stan przygotowań inwestycji hydrotechnicznych na ciekach granicznych - czytamy na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przypomnijmy, że współpraca na wodach granicznych jest realizowana w czterech polsko-czeskich tematycznych grupach roboczych. Grupy spotykają się regularnie, aby wspólnie dzielić się doświadczeniami oraz informacjami w celu skoordynowania działań wyznaczonych przez Polsko-Czeską Komisję Wód Granicznych. Współpraca będzie kontynuowana w przyszłym roku, a kolejne posiedzenie komisji planowane jest jesienią 2020 roku w Polsce.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.