80 kolejnych drzewek udało się zasadzić w ramach akcji z udziałem Wód Polskich. Tym razem pracownicy Zarządu Zlewni w Nysie posadzili 80 sadzonek, które w przyszłości utworzą aleje lipową wzdłuż południowych brzegów zbiornika wodnego Nysa.

30 października Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wspólnie z Nadleśnictwem Prudnik przeprowadziły akcję nasadzeń drzew. Przedsięwzięcie odbyło się na obszarze znajdującym się na pograniczu drogi technologicznej biegnącej wokół południowych brzegów zbiornika wodnego Nysa i terenów Leśnictwa Buków. W akcji udział wzięli pracownicy Zarządu Zlewni w Nysie i pracownicy zbiornika Nysa oraz leśniczy z Leśnictwa Buków. Sadzonki drzew zostały dostarczone przez Nadleśnictwo Prudnik.

Przypomnijmy, że najpierw to pracownicy Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, później w Lwówku Śląskim, a teraz w Nysie uczestniczyli w sadzeniu drzew w swoim regionie. W połowie października w podobnym przedsięwzięciu nad zbiornikiem wodnym w Czerwieńsku, wzięli udział pracownicy Zarządu Zlewni w Zielonej Górze. Tam udało się posadzić niemal 100 nowych drzewek. Natomiast również pod koniec października drzewa sadzili pracownicy Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim. W ramach tej akcji nowych drzew przybyło aż 800.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.