Wkrótce rozpocznie się kolejna fragmentaryczna modernizacja elementów zabudowy regulacyjnej Odry - tak zwanych szybkich ostróg - na odcinku 123 kilometrów od Ścinawy w województwie dolnośląskim do ujścia Nysy Łużyckiej w województwie lubuskim. Roboty budowlane będą wykonane przy użyciu przyjaznych środowisku, naturalnych materiałów. Wody Polskie właśnie podpisały z wykonawcą umowę na realizację tej inwestycji.

Ze strony Wód Polskich podpis pod umową na zadanie pod nazwą "Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II" złożył Mariusz Przybylski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, natomiast wykonawcę reprezentował Krzysztof Sokołowski, Dyrektor Rejonu Budimex SA.

Koszt inwestycji nadzorowanej przez Jednostkę Realizującą Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły w Wodach Polskich, opiewa na 109 mln złotych. Projekt będzie współfinansowany z funduszy pochodzących z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz ze środków budżetu państwa. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to IV kwartał 2022 roku.

Przypomnijmy, że podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie stanu technicznego i geometrii konstrukcji elementów zabudowy regulacyjnej koryta rzeki Odry w postaci 341 ostróg regulacyjnych zlokalizowanych na odcinku Odry (km 427–540), pomiędzy Ścinawą a ujściem Nysy Łużyckiej, do wymagań drogi wodnej III klasy. Realizacja tych robót, za sprawą usunięcia przemiałów, odbudowy najbardziej zniszczonych ostróg oraz opaski brzegowej, zminimalizuje erozyjne oddziaływanie nurtu na brzegi rzeki i poprawi warunki żeglugowe oraz nawigacyjne poprzez zwiększenie średnich głębokości oraz bardziej zbilansowany transport rumowiska.

Wytypowane do remontu ostrogi zostaną odbudowane zgodnie z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi typowymi i powszechnie stosowanymi przy zabudowie rzek nizinnych. Podstawowe materiały które zostaną wykorzystane w trakcie prac budowlanych, czyli kamień i faszyna - są przyjazne dla naturalnego środowiska wodnego oraz przybrzeżnych gruntów. Odcinki Odry, na których będą prowadzone roboty położone są w następujących gminach: Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Gubin, Cybinka, Czerwieńsk, Sulechów, Zielona Góra, Trzebiechów, Zabór, Bojadł.

Pierwszy etap tego zadania zakończył się w 2015 roku i polegał na fragmentarycznej przebudowie zabudowy regulacyjnej Odry na długości 97 kilometrów, pomiędzy Brzegiem Dolnym a Bytomiem Odrzańskim. Ówczesna modernizacja obejmowała roboty na 80 ostrogach i 6 przemiałach, czyli formacjach dennych na rzece swobodnie płynącej.

OstrogiPodpisanieUmowy
Mariusz Przybylski (na zdjęciu pierwszy z lewej), Dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu i Krzysztof Sokołowski, Dyrektor Rejonu Budimex SA tuż po podpisaniu dokumentów. Fot. Jarosław Garbacz.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.