Rozpoczyna się kolejna inwestycja przeciwpowodziowa Wód Polskich w południowo-zachodnim regionie kraju. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu właśnie podpisał umowę z wykonawcą na remont ponadstuletniego suchego zbiornika Bolków, który przy maksymalnym poziomie piętrzenia może zgromadzić 870 tysięcy metrów sześciennych wody.

Wykonawcą zadania pod nazwą „Remont suchego zbiornika wodnego Bolków km 1+100 potoku Rochowicka Woda” zostało konsorcjum firm, którego liderem jest spółka Naviga-Trans z Wrocławia, a konsorcjantami są Pracownia Projektowa Piotr Trybuś z Wrocławia i spółka Max Energy również z Wrocławia. Realizację robót budowlanych poprzedzą badania i opracowania przedprojektowe oraz prace projektowe. Umowa opiewa na kwotę 7 mln 300 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 czerwca 2022 roku. Wykonawca objął zamówienie minimum 36-miesięcznym okresem gwarancji.

Przypomnijmy, że zbiornik Bolków zbudowano w 1912 roku. Znajduje się na potoku Rochowicka Woda, lewobrzeżnym dopływie rzeki Nysa Szalona, powyżej miejscowości Stare Rochowice na terenie gminy Bolków w województwie dolnośląskim. Podstawowe obiekty tworzące ten zbiornik to: zapora ziemna, urządzenia zrzutowe, w tym: upust denny i przelew stokowy. Zapora zamyka zlewnię o powierzchni 19 kilometrów kwadratowych. Powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia to 23 hektary, a jego pojemność może sięgać niemal 870 tysięcy metrów sześciennych.

Roboty budowlane obejmą między innymi: uporządkowanie dopływu i odpływu, remont zapory ziemnej, remont przelewu powierzchniowego i kaskady, remont kanału odpływowego, remont mostu przejazdowego. Zmodernizowane zostaną także niecka wypadowa, kamienny kanał, konstrukcja podparcia pomostu schodów i siłowników, bariery. Powstanie nowe oświetlenie korony zapory i urządzeń zrzutowych zbiornika, a dodatkowo uzupełniony i odtworzony zostanie istniejący system rowów odwadniających czaszę zbiornika.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.