Wody Polskie w ciągu trzech lat wybudują 7 km wałów przeciwpowodziowych na terenie Nowej Soli, co dopełni zabezpieczenia miasta przed nadejściem wielkiej wody. Wały będą chronić 43,5 tys. mieszkańców i ich mienie na obszarze 22 km2. Będą również stanowić  zabezpieczenie dla rozwijającej się infrastruktury miejskiej, terenów rekreacyjnych oraz przemysłowych.

Mieszkańcy Nowej Soli, którzy w 1997 roku sami zabezpieczali dobytek swojego życia przed tysiącletnią wodą, przez lata intensywnie zabiegali o inwestycje, które mogą skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe na Odrze. Obecnie realizowana przez Wody Polskie budowa wałów przeciwpowodziowych jest odpowiedzią na apele społeczności lokalnej. Przyczyni się do minimalizowania ewentualnych skutków powodzi o skali podobnej do tej z 1997 roku.

W związku z planowaną inwestycją, wykonawca – firma Sinohydro Corporation Limited – przystąpił już do pierwszych prac. W rejonie Nowej Soli i Krosna Odrzańskiego zakres robót budowlanych obejmie obwałowania Odry oraz Czarnej Strugi, na obszarze gmin Nowa Sól oraz Otyń.

Ponieważ modernizacja nowosolskich wałów wiąże się z wycinką części drzew i zakrzaczeń rosnących na terenach inwestycyjnych, wykonawca dokona nasadzeń drzew na terenach wskazanych przez władze miasta. Na wniosek Wód Polskich wykonawca pozostawi także w międzywalu enklawy dębów liczące do kilkudziesięciu drzew. To nowatorskie podejście służy stworzeniu innowacyjnych standardów dla ochrony drzew rosnących na terenach inwestycyjnych. Celem jest zrównoważenie ochrony przyrodniczej z niezbędnym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. W ramach podjętych prac planowane są również nasadzenia roślinności wodnej oraz ukształtowanie siedlisk dla ryb.

W kolejnym etapie zadania ochrony przeciwpowodziowej miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie powstaną również wały przeciwpowodziowe na odcinku Wężyska-Chlebowo, które zabezpieczą obszar ponad 4 tys. ha. Nowe wały przeciwpowodziowe zapewnią ochronę przeciwpowodziową 2,8 tys. osób i ich mienia, w miejscowościach Kosarzyn, Łomy, Chlebowo, Wężyska, Czarnowo, Sarbia, Chojna, Retno i Strumienno. Zakończenie prac na obu odcinkach nadodrzańskich wałów jest planowane na pierwszy kwartał 2023 roku.

Więcej szczegółów na temat inwestycji, w tym mapy inwestycji są dostępne na stronie Wód Polskich: http://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/622-rozbudowa-walow-nad-odra-w-ramach-ochrony-przeciwpowodziowej-nowej-soli-i-krosna-odrzanskiego

Nowa Sól 1997 rok
Nowa Sól ratowana przez mieszkańców przed zalaniem w trakcie powodzi z 1997 roku. Fot. Jerzy Malicki.

InfografikaNowaSolm
Mapa lokalizacji głównych elementów zadania.

NowaSolPowodz
Nowa Sól wkrótce będzie lepiej chroniona przed nadejściem fali wezbraniowej.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu