Pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zorganizowali kolejne zajęcia edukacyjne, mające na celu propagowanie wiedzy na temat gospodarki wodnej oraz oszczędzania wody, z której będą korzystały również przyszłe pokolenia.

Przedmiotem tego typu zajęć z edukacji wodnej jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na aspekty związane z zasobami wodnymi na terenie całego naszego kraju, zwłaszcza w regionie Polski południowo-zachodniej, czyli terenów administrowanych przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Tym razem tego typu zajęcia odbyły się wśród przedszkolaków z grupy 3A z Przedszkola Publicznego nr 2 w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Liliowej.

Przedszkolaki wspólnie z opiekunkami zastanawiały się, jak można dbać o czystość wody, kiedy występują susze i powodzie, ale również co można zrobić, aby przeciwdziałać i minimalizować tego typu zjawiskom. Uczestnicy edukacyjnych pogadanek otrzymali też edukacyjne książeczki z ćwiczeniami oraz upominki, które po zajęciach nadal będą przypominały o gospodarowaniu wodą w codziennym życiu.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.