Kilkanaście osób, mimo padającego deszczu, wzięło udział w pierwszej w tym roku akcji sprzątania zorganizowanej na obszarze administrowanym przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki społecznemu zaangażowaniu udało się uporządkować tereny wałów i nabrzeży rzeki Barycz oraz Sąsiecznicy w Żmigrodzie.

Przypominamy, że od wielu lat staramy się edukować użytkowników naszych terenów oraz obiektów, aby korzystając z obszarów nadrzecznych i przy innych akwenach, dbali o ład i porządek. Nasi pracownicy terenowi regularnie patrolują również tereny najczęściej zaśmiecane przez ludzi i w miarę możliwości sami usuwają odpady. Sprzątanie śmieci każdorazowo odbywa się również w związku z przeprowadzaniem planowych prac utrzymaniowych czy konserwacji wałów. Niestety z wieloletnich obserwacji wynika, że to lokalni mieszkańcy oraz osoby przyjezdne są bezpośrednio odpowiedzialni za masowe pozostawianie odpadów na wałach przeciwpowodziowych i nad brzegami akwenów.

Właśnie dlatego, na kanałach naszych mediów społecznościowych, w tym na profilu Facebook Wody Polskie promujemy hasła #SzanujWodę i #WodyToNieŚmietnik. Pomagamy w organizacji i angażujemy się również w oddolne akcje sprzątania, w których często poza godzinami pracy w weekendy udział biorą nasi pracownicy.

Nie inaczej było właśnie 7 marca w Żmigrodzie, gdzie odbyła się akcja sprzątania wałów i nabrzeży rzeki Barycz i Sąsiecznicy. Udział w niej wzięli pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Lesznie z sąsiednich nadzorów wodnych z Trzebnicy oraz Milicza, zapewniając jednocześnie wszystkim pozostałym uczestnikom rękawice oraz worki na odpadki. W inicjatywę wydatnie zaangażowali się także lokalni wędkarze z kół wędkarskich nr 27 i nr 87 Energomontaż ze Żmigrodu, którzy poświęcili swój wolny czas na zbieranie odpadów i pomogli w ich przetransportowaniu. Odbiorem i zagospodarowaniem nieczystości zajęły się z kolei służby burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy Żmigród.

Finał tej pozytywnej akcji był smutny. Z odcinka około 3 kilometrów rzek, w tym z wałów i międzywali w obrębie Żmigrodu, zebrano ponad 50 worków odpadów. Wśród śmieci znalazły się szklane i plastikowe butelki, inne opakowania, opony, a nawet stara wersalka. Wydarzenie, poza sprzątaniem i porządkowaniem terenów nadrzecznych, miało też wymiar społeczny. Osoby związane na co dzień z wodą miały okazję wymienić swoje uwagi i sugestie dotyczące utrzymania cieków, działań przeciwpowodziowych czy pomysłów na zapobieganie skutkom suszy. Wszystkim uczestnikom wydarzenia bardzo serdecznie dziękujemy za wkład w porządkowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.