Wody Polskie podejmują szereg działań dotyczących utrzymania czystości i porządku na obiektach hydrotechnicznych i terenach nadrzecznych oraz w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Dodatkowo, w ramach dobrych praktyk, poszczególne Zarządy Zlewni na administrowanym terenie współpracują z samorządami również w zakresie prac na wałach przeciwpowodziowych czy nabrzeżach akwenów, które są popularnymi miejscami rekreacji dla mieszkańców całego regionu.

Od momentu utworzenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, czyli od 1 stycznia 2018 roku, na obszarze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia w sprawie określenia warunków technicznych i finansowych dotyczących stałego utrzymania porządku i czystości w bezpośrednim sąsiedztwie rzek i akwenów zawarto już z 30 lokalnymi gminami. Ponad połowa porozumień dotyczy gruntów leżących na administracyjnym obszarze Zarządu Zlewni w Legnicy.

Dzięki temu, w ramach dobrych praktyk, w wielu regionach Polski południowo-zachodniej samorządy finansują bądź partycypują w kosztach zadań prac utrzymaniowych czy remontowych, służących lokalnej społeczności. Przedstawiciele Wód Polskich także w tym roku prowadzą rozmowy z kolejnymi gminami, na terenie których będzie możliwa współpraca nie tylko w 2020 roku, ale i w kolejnych latach. Część umów podpisywana jest na okres długofalowy.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tereny wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych spełniają warunki tzw. terenów otwartych, służących społeczeństwu. W związku z tym w pełni zasadnym jest stanowisko, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach powinien należeć także do gminy. Pamiętaj! #SzanujWodę - #WodyToNieŚmietnik.


Porozumienia z gminami podpisane na terenie administrowanym przez Wody Polskie RZGW we Wrocławiu:Zarząd Zlewni w Nysie: Kamieniec Ząbkowicki.Zarząd Zlewni w Legnicy: Legnica, Świdnica, Kąty Wrocławskie, Bielawa, Wojcieszów, Dobromierz, Bolków, Wałbrzych, Świerzawa, Chojnów, Pielgrzymka, Świebodzice, Marcinowice, Jedlina-Zdrój, Strzegom, Złotoryja, Wojcieszów, Dzierżoniów.Zarząd Zlewni w Lesznie: Jutrosin.Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim: Kowary, Warta Bolesławiecka.Zarząd Zlewni w Zielonej Górze: Kożuchów, Święciechowa.Zarząd Zlewni we Wrocławiu: Siechnice. Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.