Tylko racjonalne gospodarowanie wodami, czyli połączenie różnego typu przedsięwzięć z zakresu dużej, małej i bio-retencji, najskuteczniej zapobiega skutkom skrajnych zjawisk hydrologicznych. Dlatego namawiamy, by mieszkańcy miast i wsi, samorządy i organizacje społeczne aktywnie włączyli się do programu Stop suszy!

Aby przeciwdziałać skutkom suszy rolniczej Wody Polskie, w ramach projektu Stop suszy!, realizują program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Opiera się on na działaniach z zakresu retencji korytowej. Umożliwia nawodnienie użytków rolnych i zwiększenie upraw o ok. 30%. W tamach programu, w całym kraju planowanych 645 zadań dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę ok. 154,7 mln złotych. Realizacja programu jest przewidziana na 3 lata, z czego w bieżącym roku inwestycje w tym zakresie wyniosą 60 mln zł.

Program retencji korytowej pozwoli na zatrzymanie dodatkowych 32,5 milionów metrów sześciennych wody. Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych nastąpi wyraźna poprawa bilansu wodnego zlewni rolniczych. Przewiduje się, że realizacja programu wpłynie na poprawę bilansu wodnego na powierzchni od 30 000 do 300 000 hektarów użytków rolnych. Ostateczna skala oddziaływania  projektu będzie zależna od współpracy i zaangażowania samorządów, spółek wodnych i samych rolników.

Więcej informacji odnośnie zapobieganiu skutkom suszy wraz z najnowszym raportem dotyczącym zjawiska znajduje się na stronie stopsuszy.pl.