Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW w Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

1. Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.8 POPDOW”;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 798 912 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia 14 lipca 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. 14 lipca 2020 roku, o godz. 14.00-16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.8 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 23 czerwca 2020r. do dnia 14 lipca 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 607 798 912 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Tygodniowa, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.krosnoodrzanskie.pl.

Link do webinarium dot. konsultacji społecznych dla Kontraktu 1B8 „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTIyYTEzODQtY2I3Ny00YzM1LWEwNmUtZDFjYWYwZGRjMDU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22cc68a9b2-806a-4f54-89f6-c865b7e0188e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

JRPOPDOW Logotypy Bez UE

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Instrukcja krok po kroku jak dolaczyc do webinarium.docx)Instrukcja krok po kroku jak dolaczyc do webinarium.docx 286 kB2020-07-13 13:412020-07-13 13:41
Pobierz plik (Obwieszczenie PZŚ _1B.8.DOCX)Obwieszczenie PZŚ _1B.8.DOCX 59 kB2020-06-23 11:192020-06-23 11:19
Pobierz plik (Obwieszczenie PZŚ _1B.8.pdf)Obwieszczenie PZŚ _1B.8.pdf 469 kB2020-06-23 11:192020-06-23 11:19
Pobierz plik (PZS_1B8.pdf)PZS_1B8.pdf 2059 kB2020-06-23 11:192020-06-23 11:19
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_1.pdf)PZS_1B8_Zal_1.pdf 1400 kB2020-06-23 11:182020-06-23 11:18
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_2.pdf)PZS_1B8_Zal_2.pdf 1958 kB2020-06-23 11:182020-06-23 11:18
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_3.pdf)PZS_1B8_Zal_3.pdf 615 kB2020-06-23 11:182020-06-23 11:18
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_4a_DUS.pdf)PZS_1B8_Zal_4a_DUS.pdf 12925 kB2020-06-23 11:172020-06-23 11:17
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_4b_PWP.pdf)PZS_1B8_Zal_4b_PWP.pdf 2462 kB2020-06-23 11:162020-06-23 11:16
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_4c_Opinia LWKZ.pdf)PZS_1B8_Zal_4c_Opinia LWKZ.pdf 1304 kB2020-06-23 11:162020-06-23 11:16
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_4d_Decyzja LWKZ.pdf)PZS_1B8_Zal_4d_Decyzja LWKZ.pdf 4774 kB2020-06-23 11:152020-06-23 11:15
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_5_Mapa na tle obszarow chronionych.jpeg)PZS_1B8_Zal_5_Mapa na tle obszarow chronionych.jpeg 3488 kB2020-06-23 11:152020-06-23 11:15
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_6_Mapa z lokalizaca Zadania na tle pozostalych obszarow chronionych.jpeg)PZS_1B8_Zal_6_Mapa z lokalizaca Zadania na tle pozostalych obszarow chronionych.jpeg 938 kB2020-06-23 11:152020-06-23 11:15
Pobierz plik (PZS_1B8_Zal_7_Mapa z lokalizacja glownych elementow zadania.pdf)PZS_1B8_Zal_7_Mapa z lokalizacja glownych elementow zadania.pdf 2929 kB2020-06-23 11:142020-06-23 11:14