Minister Anna Moskwa - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca wzięli między innymi udział w posiedzeniu Dolnośląskiego Sztabu Kryzysowego, zwołanego w poniedziałek w związku z podwyższonym stanem wód na dolnośląskich rzekach. Sytuacja jest obecnie stabilna, na bieżąco monitorowana, a służby pozostają w pełnej gotowości.

W spotkaniu, którego gospodarzem był wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma, uczestnili również Mariusz Przybylski - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Sergiusz Kieruzel - dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej w Wodach Polskich, a także przedstawiciele wielu służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa dolnośląskiego na wypadek nadejścia fali wezbraniowej.

- Jesteśmy dużo lepiej przygotowani niż w 2010 roku, dzięki wykonaniu wielu inwestycji poprawiających infrastrukturę przeciwpowodziową między innymi poprzez Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego. Teren Dolnego Śląska jest objęty szczególną dbałością  i  w tym roku na ochronę przed powodzią przeznaczymy około 350 mln zł. Mamy zabezpieczone środki i mamy wybranych wykonawców. Prace trwają - mówiła Minister Anna Moskwa.

- Przede wszystkim najbardziej istotne jest dla nas to, że gigantyczny zbiornik przeciwpowodziowy w Raciborzu jest już oddany do użytkowania. To jest zbiornik, który chroni około 2,5 mln osób przed falą powodziową z górnej Odry, dzięki czemu możemy czuć się bardziej bezpieczni. Chciałbym podziękować wszystkim służbom w terenie, które cały czas są w gotowości i wzajemnie współpracują. Wszystkie jazy są położone, żeby zapewnić swobodny przepływ wód. Te wszystkie jazy i zastawki jeszcze przed chwilą piętrzyły wodę, żeby nawodnić tereny rolnicze. Ta sytuacja pokazuje nam też jak bardzo kapryśna jest woda, ponieważ kilka tygodni temu mówiliśmy o zagrożeniu suszą, natomiast dzisiaj mówimy o niebezpieczeństwach fali wezbraniowej - wyjaśniał Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.