W poniedziałek, 29 czerwca, wieczorem w Kotlinie Kłodzkiej były wydane ostrzeżenia hydrologiczne 2 i 3 stopnia, a Starosta Kłodzki ogłosił pogotowie powodziowe. Obecnie sytuacja w regionie jest stabilna. Pracownicy Wód Polskich cały czas monitorują sytuację i z wyprzedzenim reagują na wszelkie potencjalne zagrożenia w rzekach i na zbiornikach wodnych.

Nie ma ostrzeżeń o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych na najbliższe doby. Nie są notowane stany alarmowe na żadnej z rzek i potoków w Kotlinie Kłodzkiej. Jest 6 stanów ostrzegawczych z tendencją malejącą – to stacje wodowskazowe Bardo, Kłodzko, Szalejów, Żelazno, Lądek-Zdrój i Bystrzyca Kłodzka. Dzisiejszej doby (30 czerwca) od północy nie zanotowano żadnych opadów w regionie. Prognozuje się opadanie stanów wody do strefy wysokiej i średniej. Podtopienia wystąpiły w miejscowości Krosnowice.

W porozumieniu z lokalną strażą pożarną usuwany był również zator w gminie Łambinowice. Służby Wód Polskich, w kooperacji z firmą zewnętrzną przygotowują się także do usunięcia zatoru, który może ograniczać ewentualny zrzut z suchego zbiornika Stronie Śląskie. Służby Wód Polskich z Zarządu Zlewni w Nysie oraz z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu nie odebrały informacji o większych podtopieniach, stratach w mieniu lub osobach poszkodowanych w innych lokalizacjach.

Aktualne komunikaty dotyczące sytuacji hydrologicznej w naszym regionie są dostępne na: https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Kontakt do Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/centrum-operacyjne

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.