fot. Anna Tarka

Za ponad 125 mln złotych zostaną dokończone prace nad rozbudową i budową nowych wałów przeciwpowodziowych wokół Słubic. Wody Polskie we Wrocławiu 21 lipca podpisały umowę z firmą Budimex S.A. Realizacja robót budowlanych ma na celu zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa mieszkańców 17-tysięcznego miasta przed falą wezbraniową. 

- To niezwykle istotna  z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej i oczekiwana przez mieszkańców Słubic inwestycja - mówił Mariusz Przybylski, Dyrektor RZGW we Wrocławiu, który wraz z reprezentantem wykonawcy Krzysztofem Sokołowskim, Dyrektorem Rejonu firmy Budimex S.A. uroczyście podpisał dokumenty we wrocławskiej siedzibie Wód Polskich.

Proces wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, odbył się w trybie Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (ICB – International Competitive Bidding), zgodnego z procedurami Banku Światowego. W dniu 18 maja 2020 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadził transmisję na żywo z otwarcia ofert przetargowych. W sesji online  wzięło udział 11 przedstawicieli z dziewięciu  firm. Taka forma działania zapewniła bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz gwarancję  jawności postępowania.

Zadanie 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga polega na wzmocnieniu i rozbudowie prawie 7 kilometrów istniejącego wału wokół Słubic oraz części istniejącego wału bocznego. Powstanie również nowy wał okrężny o długości niemal 6 kilometrów. Odbudowane zostaną koryta kanałów Racza Struga na długości 2 kilometrów i Czarny Kanał na długości 4 kilometrów. Wał okrężny wzmocni zabezpieczenie terenów  położonych w miejskiej części zabudowy Słubic. Takie działania nie będą powodowały odcięcia od zalewu obszarów mokradeł i starorzeczy, ponieważ wał  powstanie  poza terenami regularnie zalewanymi wodami Odry i cennym kompleksem lasów łęgowych.

Od momentu wydania polecenia rozpoczęcia robót nowy wykonawca będzie miał 800 dni na budowę wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowę kanału Czarny Kanał i Racza Struga, co oznacza, że zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2022 roku. Przypominamy, że pierwotnie zadanie miała wykonać firma Energopol Szczecin, ale ze względu na opóźnienia w harmonogramie prac Wody Polskie w sierpniu 2019 roku rozwiązały umowę ze spółką i ponownie ogłosiły przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przed powodzią miasta Słubice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków budżetu państwa. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który współfinansowany jest przez Bank Światowy, a uwarunkowania jego realizacji w zakresie ochrony środowiska są zgodne z  procedurami i polityką banku w zakresie ochrony środowiska, w tym  oceny oddziaływania na środowisko oraz procedurami dotyczącymi siedlisk przyrodniczych.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

JRPOPDOW Logotypy