W ostatnich dniach Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na polecenie inspektorów nadzoru budowlanego, w porozumieniu z Polskim Związkiem Wędkarskim, zleciły w trybie awaryjnym sukcesywne obniżenie lustra wody w zbiorniku Witoszówka II. Działanie to jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Obiekt pilnie wymaga remontu.

Aktualnie w zbiorniku utrzymywany jest maksymalny poziom wody, jaki jest bezpieczny dla mieszkańców i umożliwia przetrwanie organizmom wodnym. Obniżenie lustra wody ma na celu przygotowanie do prac remontowych na zaporze piętrzącej wodę, jazie oraz klapach zrzutowych.

Zbiornik Witoszówka II został wybudowany w latach 1973-1975, jego pojemność całkowita wynosi 153 tysiące m³ i obejmuje obszar prawie 9 ha. Zbiornik służy głównie rekreacji i stanowi teren wypoczynkowy dla turystów i mieszkańców Świdnicy. O konieczności obniżenia poziomu wody w zbiorniku Witoszówka II zostały niezwłocznie powiadomione zarówno władze miasta Świdnicy, jak i wałbrzyskiego Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego. Wszelkie kwestie związane z ichtiofauną bytującą w zbiorniku są na bieżąco konsultowane z przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy nie mieli zastrzeżeń do wykonania działań w obrębie zbiornika.

Wody Polskie prowadzą wzmożone działania służące do ogłoszenia jeszcze w tym roku przetargu na wykonanie projektu i remontu zbiornika Witoszówka II, co pozwoli na możliwe jak najszybsze przywrócenie stałego piętrzenia wody w akwenie. Procedury są obecnie w toku. 28 lipca wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Polskiego Związku Wędkarskiego na miejscu przeprowadzono czynności wraz z wizją terenową, które potwierdziły zasadność podjętych działań i dążenia do jak najszybszej modernizacji obiektu ze względu na jego zły stan techniczny.

Obiekt był częściowo remontowany w 1998 roku i wykonano wtedy naprawę płyt żelbetowych wraz z ekranem, następne prace przeprowadzono w 2001 roku w ramach usuwania szkód powodziowych - odmulenie czaszy zbiornika, tj. na wlocie Potoku Witoszowskiego, wlot i zabudowa skarpy prawej oraz remont bruków na skarpie, od strony ul. Polna Droga. W 2015 roku zbiornik uzbrojono w sieć piezometrów do pomiaru zwierciadła wody w korpusie zapory. Do 2017 roku zbiornik był administrowany przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, gdzie w ramach bieżącego utrzymania obiektu wykonywano drobne prace remontowe obejmujące uzupełnienia ubytków dylatacji płyt ekranu, naprawy ubytków w betonach i murach przyczółków, wzmacnianie szykan, uzupełnienia uszkodzonych poręczy oraz uzupełnienia pokryć antykorozyjnych części stalowych jazu. Ze względu na wiek i stan techniczny obiektu konieczne są jednak dalsze prace modernizacyjne.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.