12 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się  spotkanie władz miasta z Dyrekcją Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W trakcie rozmów ustalono wstępny plan dotyczący dalszych działań na zbiorniku wodnym Witoszówka II w Świdnicy. Obie strony wyraziły chęć ścisłej współpracy związanej z modernizacją obiektu i zadeklarowały jak najszybszy powrót do normalnego poziomu piętrzenia wody po remoncie zbiornika.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Beata Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy oraz Jerzy Żądło – zastępca prezydent Świdnicy, Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej, a także Mariusz Przybylski – dyrektor Wód Polskich RZGW we Wrocławiu, Jolanta Rędowicz, zastępca dyrektora Wód Polskich RZGW we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą oraz Apolinary Lipski, dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy.

W trakcie spotkania rozmawiano o przyszłości zbiornika i koncepcjach jego dalszego funkcjonowania. Rozpatrywano 4 zaproponowane przez Wody Polskie warianty działania.

- wariant I - zerowy: Likwidacja urządzenia wodnego poprzez rozbiórkę zapory czołowej i wzorcową renaturalizację zlewni.

- wariant II - minimalny: Wymiana stalowych klap, co pozwoli na przywrócenie normalnego poziomu piętrzenia wody na zbiorniku.

- wariant III - optymalny: Wymiana klap oraz remont zapory czołowej wraz z przywróceniem funkcjonowania drenażu, co pozwoli na piętrzenie wody do właściwej rzędnej.

- wariant IV - maksymalny: Wymiana klap oraz remont zapory czołowej wraz z przywróceniem rzędnej dna zbiornika, czyli usunięcie osadów i namułu z czaszy akwenu.

W toku rozmów ustalono, że w pierwszej kolejności pod uwagę brany będzie wariant II, sfinansowany przez Wody Polskie, którego zrealizowanie możliwe jest w IV kwartale 2020 roku. Po zakończeniu tych prac strony zdecydują o dalszych pracach modernizacyjnych, rozszerzonych o elementy wariantu III lub IV oraz o kwestiach własności obiektu. Obie strony w porozumieniu z innymi instytucjami, w tym między innymi Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Polskim Związkiem Wędkarskim nieustannie będą dbały również o ochronę żyjących w akwenie zwierząt.

Przeprowadzona przez Dyrekcję Wód Polskich RZGW we Wrocławiu wizja terenowa w dniu 12 sierpnia potwierdziła bytowanie w zbiorniku ryb i ponownie wykluczyła ich masowe śnięcie. Wizytacja potwierdziła również bytowanie w akwenie ptaków w tym kaczek i łabędzi oraz małż pozostających w części zbiornika, gdzie nadal utrzymywany jest maksymalny poziom wody dopuszczalny przez Centrum Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, a także Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Zniknął również utrzymujący się przez kilka dni dokuczliwy zapach.

Przypomnijmy, że to z powodu zaleceń i nakazów tych instytucji pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy i Nadzoru Wodnego w Świdnicy - dokonali pod koniec lipca obniżenia poziomu piętrzenia wody w zbiorniku Witoszówka II z powodu złego stanu technicznego obiektu, w celu zapobieżenia ewentualnej katastrofie budowlanej.

Wody Polskie spotkanie u prezydent miasta 12.08.2020
Obie strony wyraziły chęć ścisłej współpracy. Fot. Wiktor Bąkiewicz.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.