W poniedziałek 24 sierpnia pracownicy Wód Polskich zakończyli udrażnianie rzeki Biała Głuchołaska w rejonie ujścia do zbiornika wodnego Nysa. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe, obszar Natura 2000 i dbałość o przyrodę - do zlikwidowania zatoru użyto wyłącznie sprzętu pływającego, składającego się z koparki na pontonie o dużym zasięgu, barki do załadunku wybieranego nanosu i pchacza. Wydobyto około 500 m3 materiału drzewnego oraz 100 worków odpadów (każdy po 120 litrów) śmieci komunalnych w postaci szklanych i plastikowych butelek, obuwia, pojemników, styropianu, a nawet elementów i części samochodowych, które następnie zostały wywiezione i będą w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego zutylizowane. Pamiętajcie #WodyToNieŚmietnik!

Nagromadzenie śmieci, połamanych konarów drzew i innych nieczystości było spowodowane spłynięciem dużej ilości wód do ujścia rzeki Białej Głuchołaskiej w rejon zbiornika wodnego Nysa, co miało miejsce podczas intensywnych opadów deszczu w czerwcu i lipcu tego roku oraz przejścia fal wezbraniowych na rzekach całego regionu. Zator to niestety efekt zaśmiecania koryta i brzegów rzeki Białej Głuchołaskiej przez osoby korzystające z tych terenów. 

Od wielu lat staramy się edukować użytkowników naszych terenów oraz obiektów, aby korzystając z obszarów nadrzecznych i przy innych akwenach, dbali o ład i porządek. Nasi pracownicy terenowi regularnie patrolują również tereny najczęściej zaśmiecane i w miarę możliwości sami usuwają odpady. Sprzątanie śmieci każdorazowo odbywa się również w związku z przeprowadzaniem planowych prac utrzymaniowych czy konserwacji wałów.

Jednak priorytetowymi zadaniami Wód Polskich jest ochrona przed powodzią i suszą mieszkańców i ich mienia, a nasi pracownicy są wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach hydrologami, specjalistami obsługującymi skomplikowane urządzenia przeciwpowodziowe. Mimo odpowiedzialnych funkcji i kompetencji, regularnie sprzątają zaśmiecane tereny.

Na kanałach naszych mediów społecznościowych promujemy hasła #SzanujWodę i #WodyToNieŚmietnik. Pomagamy w organizacji i angażujemy się również w oddolne akcje sprzątania, w których często poza godzinami pracy w weekendy udział biorą nasi pracownicy. Tylko w 2019 roku na obszarze administrowanym przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadziliśmy ponad 30 akcji społecznych i edukacyjnych podczas, których zebraliśmy kilkadziesiąt ton śmieci. Jeszcze raz apelujemy do wszystkich: #SzanujWodę, ponieważ #WodyToNieŚmietnik!

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.