Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW w Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom Projekt PPNiP dla Kontraktu 1B.8 – Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie, sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

1. Zapoznać się z projektem od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 9 września 2020 r. włącznie (14 dni roboczych)

- poprzez strony internetowe:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pod adresem – www.wroclaw.wody.gov.pl;
  • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
  • Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – www.krosnoodrzanskie.pl
  • Urzędu Gminy Dąbie - http://www.dabie.pl/

- poprzez bezpośredni wgląd do wyłożonego dokumentu w:

  • Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • Urzędzie Gminy Dąbie
  • Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim

2. Składać uwagi i wnioski odnośnie projektu:

W 14 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 09 września 2020 r., o godz. 14.00-16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o projekcie, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE2Nzk2NzctOTM0Mi00N2E4LWIxZDAtMTlmMjNhNjE2OTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22cc68a9b2-806a-4f54-89f6-c865b7e0188e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 26 sierpnia 2020r. do dnia 9 września 2020r. włącznie) pod nr telefonu +48 510 069 782 w godzinach 15.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Tygodniowa, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.krosnoodrzanskie.pl.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Announcement_LARAP_1B.8_EN.pdf)Announcement_LARAP_1B.8_EN.pdf 466 kB2020-08-31 09:102020-08-31 09:10
Pobierz plik (Instrukcja krok po kroku jak dolaczyc do webinarium.docx)Instrukcja krok po kroku jak dolaczyc do webinarium.docx 287 kB2020-08-28 13:402020-08-28 13:40
Pobierz plik (App_no_18.1_Summary_list_of_properties.pdf)App_no_18.1_Summary_list_of_properties.pdf 490 kB2020-08-28 13:402020-08-28 13:40
Pobierz plik (App_no_18.2_Property_acquisition_schedule.pdf)App_no_18.2_Property_acquisition_schedule.pdf 413 kB2020-08-28 13:402020-08-28 13:40
Pobierz plik (App_no_18.3_Property_acquisition_monitoring.pdf)App_no_18.3_Property_acquisition_monitoring.pdf 289 kB2020-08-28 13:402020-08-28 13:40
Pobierz plik (LARAP_Krosno_Odrzanskie.pdf)LARAP_Krosno_Odrzanskie.pdf 757 kB2020-08-28 13:392020-08-28 13:39
Pobierz plik (Zal_nr_18.1_Zestawienie_nieruchomosci.pdf)Zal_nr_18.1_Zestawienie_nieruchomosci.pdf 486 kB2020-08-28 13:392020-08-28 13:39
Pobierz plik (Zal_nr_18.2_Harmonogram_nabywania_nieruchomosci.pdf)Zal_nr_18.2_Harmonogram_nabywania_nieruchomosci.pdf 307 kB2020-08-28 13:392020-08-28 13:39
Pobierz plik (Zal_nr_18.3_Monitoring pozyskania nieruchomosci.pdf)Zal_nr_18.3_Monitoring pozyskania nieruchomosci.pdf 289 kB2020-08-28 13:392020-08-28 13:39
Pobierz plik (PPNiP_Krosno_Odrzanskie.pdf)PPNiP_Krosno_Odrzanskie.pdf 1980 kB2020-08-28 13:382020-08-28 13:38
Pobierz plik (Obwieszczenie PPNiP _1B.8.pdf)Obwieszczenie PPNiP _1B.8.pdf 202 kB2020-08-26 13:142020-08-26 13:14