W środę, 9 września, doszło do awarii kolektora sanitarnego przy ulicy Kościuszki w Zgorzelcu w województwie dolnośląskim. W wyniku awarii część ścieków z kanalizacji sanitarnej należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji NYSA w Zgorzelcu przelewa się do kanalizacji deszczowej, która odprowadza ścieki do rzeki Nysy Łużyckiej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji NYSA w Zgorzelcu po zdiagnozowaniu awarii poinformowało  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, Burmistrza Miasta Zgorzelec oraz Polski Związek Wędkarski Okręg Zgorzelec, o zaistniałej sytuacji i podjęciu środków w celu niezwłocznego usunięcia awarii.

Monitorowany jest między innymi potencjalny wpływ na środowisko dopływającego ścieku do Nysy Łużyckiej. Przedstawiciele PWiK NYSA zapewniają także o prowadzeniu analizy fizyko-chemicznej wody poniżej miejsca zrzutu. Prace związane z usuwaniem awarii mają się rozpocząć przy użyciu specjalistycznego sprzętu 10 września i według szacunków mogą potrwać około 48 godzin.

Pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Zgorzelcu cały czas pozostają w kontakcie z innymi służbami i są w pełnej gotowości do pomocy przy minimalizowaniu negatywnych skutków tego zdarzenia. Apelujemy, aby nie korzystać z wody w rzece poniżej wspomnianego miejsca zrzutu ścieków do Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu.

śmieci rzeka plakat na stronę

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu