Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, przygotowało "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje".

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pod poniżej podanym adresem:

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/poradnik-dla-samorzadow-wyznaczajacych-aglomeracje