Akcja "Posprzątajmy Świebodzice", Piknik Ekologiczny "Sprzątanie Świata z Radiem Zet" w Wałbrzychu oraz sprzątanie zbiornika wodnego Słup w gminie Męcinka. W miniony weekend na Dolnym Śląsku odbyło się wiele wydarzeń związanych z porządkowaniem ze śmieci terenów nadrzecznych oraz okolic zalewów. We wszystkie akcje bardzo aktywnie zaangażowali się pracownicy Wód Polskich, którzy propagowali wśród uczestników hasła #SzanujWodę oraz #WodyToNieŚmietnik i przypominali, aby nigdy nie zostawiać śmieci nad wodą, dbając o czystość polskich rzek i jezior.

"Posprzątajmy Świebodzice"

Już w piątek, 18 września, pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy aktywnie uczestniczyli w akcji "Posprzątajmy Świebodzice". Wydarzenie rozpoczęło się od sprzątania koryta Pełcznicy przez pracowników zbiornika Dobromierz i zbiornika Mietków. Rzekę oczyszczono w granicach miasta Świebodzice. Udało się zebrać aż 1,5 tony śmieci.

Z kolei w sobotę, 19 września, w ramach kontynuacji akcji, w Świebodzicach odbyło się sprzątanie miasta, po którym dla wszystkich uczestników zorganizowano edukacyjny piknik z grami i konkursami dla dzieci. W imprezie wzięli udział także pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy, a zabawa z kołem fortuny i quizem wiedzy na temat edukacji wodnej, w których do wygrania były okolicznościowe gadżety od naszego gospodarstwa, spotkała się ze sporym zainteresowaniem uczestników akcji. Przyjemne udało się więc połączyć z pożytecznym.

Piknik Ekologiczny "Sprzątanie Świata z Radiem Zet" w Wałbrzychu

W sobotę pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Legnicy uczestniczyli w pikniku ekologicznym w Wałbrzychu "Sprzątanie Świata z Radiem Zet". Wydarzenie zorganizowane na placu Magistrackim przyciągnęło wielu mieszkańców oraz turystów, odwiedzających w weekend wałbrzyskie atrakcje. Na miejscu przygotowano między innymi specjalną edukacyjną strefę recyklingu, wypożyczalnię eko-rowerów, zabawy zręcznościowe, warsztaty, na których powstały ekologiczne detergenty, wystawę dzieł sztuki, stworzonych ze śmieci oraz konkursy z nagrodami i interaktywne quizy.

Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa przygotowana przez pracowników Wód Polskich z kołem fortuny, w trakcie której mali uczestnicy odpowiadali na pytania z dziedziny gospodarki wodnej i edukacji wodnej. W zamian mogli odebrać upominki ufundowane przez Wody Polskie. W grze chętnie brali udział również dorośli, którzy także musieli sobie radzić z pytaniami dotyczącymi wiedzy o przeciwdziałaniu skutkom suszy i ochronie przeciwpowodziowej. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wody to nasze wspólne dobro i już od najmłodszych lat należy dbać o ich czystość. Tak, aby mogły służyć następnym pokoleniom.

Sprzątanie zbiornika wodnego Słup

Podobne hasła przyświecały także uczestnikom akcji sprzątania zbiornika wodnego Słup niedaleko Jawora i Legnicy na Dolnym Śląsku. Organizatorem dwudniowej akcji był Wójt Gminy Męcinka. W pierwszym dniu - 19 września - w wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z miejscowości Piotrowice i Męcinka, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Oddziału z Legnicy oraz pracownicy zbiornika wodnego Słup. Drugiego dnia w akcji sprzątania uczestniczyli także strażnicy ochrony przyrody z Jawora, a wsparcia ponownie udzielili członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego z Legnicy i z Jawora oraz pracownicy Wód Polskich.

Łącznie w trakcie dwóch dni prośrodowiskowego wydarzenia zebrano kilka ton smieci oraz odpadów, które zamiast zatruwać środowisko naturalne trafią do utylizacji. Wszystkie dzieci, biorące udział w pożytecznych działaniach nad zbiornikiem Słup, otrzymały pamiątkowe upominki od Wód Polskich. Pamiętajcie #SzanujcieWodę, bo #WodyToNieŚmietnik.

Zespoł Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.