Pod koniec września Wody Polskie rozpoczęły modernizację przepławki na stopniu wodnym Brzeg Dolny na Odrze w województwie dolnośląskim. Odnowiony obiekt będzie służył rybom dwuśrodowiskowym i pozwoli ichtiofaunie na sprawniejszą migrację oraz bezpieczniejsze pokonywanie różnic poziomów rzeki.

Dostosowywanie polskich rzek dla ryb jednośrodowiskowych, żyjących w środowisku słodkich wód płynących, oraz dwuśrodowiskowych, czyli takich, które żyją zarówno w wodach słodkich, jak i słonych (odbywając wędrówki z rzek do morza i z morza do rzek) - to jedno z istotnych zadań działalności Wód Polskich. Modernizacja przepławki dla ryb na stopniu wodnym Brzeg Dolny zapewni zwiększenie równowagi ekologicznej w Odrze poprzez otworzenie rybom jedno i dwuśrodowiskowym korytarza migracji w górę rzeki na tarliska oraz zwiększy bazę pokarmową odrzańskiej ichtiofaunie.

Modernizowana przepławka na Odrze w Brzegu Dolnym jest jedną z wielu inwestycji Wód Polskich, dzięki którym ryby i inne organizmy wodne, żyjące w systemie rzecznym Odry będą mogły odbywać dalekie, wielokilometrowe wędrówki w górę Odry i w jej dopływy w celach pokarmowych i rozrodczych. Otworzenie organizmom wodnym, głównie ichtiofaunie, tras migracyjnych zwiększy bioróżnorodność naszych rzek, wzbogaci system Odry w wędrujące gatunki ryb, pozwoli na wymianę genów pomiędzy poszczególnymi osobnikami, tym samym przyczyni się do stworzenia zdrowych, silnych populacji odrzańskiej ichtiofauny.

Zadanie obejmie rozbiórkę istniejącej przepławki od strony wody górnej i przebudowę przepławki środkowej oraz budowę nowych komór przepławki od strony wody dolnej i górnej; wykonanie rurociągu wody wabiącej, wraz z komorą rozprężną; wykonanie instalacji elektrycznej; wykonanie bariery ochronnej dla ryb; montaż systemu monitoringu ryb oraz montaż elementów wyposażenia i zagospodarowania terenu.

Przypomnijmy, że stopień wodny Brzeg Dolny, który wybudowano w drugiej połowie lat 50. XX wieku zlokalizowany jest w miejscowości Wały koło Brzegu Dolnego w województwie dolnośląskim. Obiekt składa się między innymi z pięcioprzęsłowego jazu, elektrowni wodnej, produkującej zieloną energię oraz śluzy, której gruntowny remont zakończył się w 2019 roku. Przepławka dla ryb mieści się na prawym brzegu rzeki, przy prawym przyczółku elektrowni wodnej. Wykonawcą prac modernizacyjnych jest spółka Naviga-Stal z Kiełczowa. Koszt inwestycji to ponad 15 mln złotych, a planowany termin zakończenia przewidywany jest na grudzień 2021 roku.

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.

LogotypyCUPTFunduszeEuropejskie