W Głogowie na Odrze w trybie awaryjnym zabezpieczono lewobrzeżną skarpę przed podmywaniem. Do powstania zjawiska przyczyniły się prace budowlane prowadzone na terenie bezpośrednio przylegającym do rzeki.

Podmycie skarpy stwierdzono 5 października na lewym brzegu rzeki Odry w Głogowie w województwie dolnośląskim, w miejscu gdzie przebiega linia kolejowa PKP PLK na trasie Wrocław – Zielona Góra. Zdarzenie jest związane z inwestycją realizowaną przez KGHM Polska Miedź. W wyniku prowadzonych prac nastąpiło zawężenie przekroju poprzecznego koryta rzeki przyczyniające się do przekierowania siły nurtu rzeki Odry w kierunku lewego brzegu, co spowodowało  podmycie skarpy i powstanie wyrwy o długości około 20 m w lewym brzegu rzeki.

Wrocławskie Wody Polskie podjęły natychmiastowe działania zaradcze i naprawcze w trybie awaryjnym. W wyniku tych prac specjalistyczna firma wykonała nasyp z kamienia hydrotechnicznego podpierający ściankę larsenową. W ramach tych działań wbudowano 4000 ton kamienia na kwotę 715 000 złotych. Zdarzenie niezwłocznie zostało zgłoszone właściwym organom, między innymi do wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego. Miejsce zdarzenia oraz prace związane z doraźnym zabezpieczeniem są stale nadzorowane przez naszych terenowych pracowników oraz służby.

Niezależnie od działań doraźnych przeprowadzona zostanie szczegółowa ekspertyza, która wykaże przyczyny i zakres uszkodzeń.

Wszystkie działania prowadzone były w trosce o ochronę mienia i życia mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych w ramach ochrony przeciwpowodziowej stanowiącej statutowe działanie Wód Polskich.

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej RZGW we Wrocławiu.