Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na bieżąco monitorują przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych. W przypadku wystąpienia wezbrania współpracujemy z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, w zakresie przekazywania informacji o występowaniu niekorzystnych zjawisk na rzekach będących na terenie tych jednostek. Służby terenowe współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego i przepustowości dla wód wezbraniowych.

Bieżące komunikaty Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu dostępne są pod tym linkiem: https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna


AKTUALIZACJA 26.10.2020 r. godz. 10.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów wysokich, alarmowych i lokalnie ostrzegawczych. Stan ostrzegaczy zostały przekroczony w 1 przekroju wodowskazowych: Trestno. Stany alarmowe zostały przekroczone w 6 przekrojach wodowskazowych: Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice, Nietków i Połęcko. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się na odcinku od Cigacic do Słubic.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Biała Góra. Stan alarmowy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Słubice.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich
i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 4 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Baryczy (2), Widawy (1) i Bobru (1). Stan alarmowy został przekroczony w 4 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (1), Widawy (1), Baryczy (1) i Bobru (1).

Obecnie nadal obserwuje się spadki stanów wód w górnych i dolnych odcinkach rzek.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na lubuskim odcinku Odry środkowej przewiduje się tendencję wzrostową stanów wody powyżej stanów alarmowych.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Zbiornik Nysa jest wypełniony w 62%, zbiornik Otmuchów w 74%, zbiornik Mietków w 90% w stosunku do Max PP. Obecnie na zbiorniku Otmuchów, Nysa i Mietków trwa odbudowa pojemności powodziowej.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe:

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe – 1:
  • gm. Bierutów,
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 3:
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).
  • gm. i m. Oława,
  • gm. i m. Jelcz-Laskowice.

województwo opolskie:

 • alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe nie obowiązują.

AKTUALIZACJA 23.10.2020 r. godz. 17:30

ZGŁOSZENIA Z TERENU - Nadzór Wodny w Oławie

-  Odra powyżej stanu alarmowego, jednak notowane są wyraźne spadki,

-  Oława poniżej stanu ostrzegawczego i w dalszym ciągu obserowana jest duża tendencja spadkowa.

Pracownicy Wód Polskich otrzymali telefoniczne zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej informujące o niewielkim uszkodzeniu wału przeciwpowodziowego W-4(S). Po dokonaniu natychmiastowej wizji terenowej stwierdzono uszkodzenie skarpy wału przez dziką zwierzynę. Doraźnie miejsce zabezpieczono workami z piaskiem. Sytuacja na wale jest cały czas monitorowana i kontrolowana. Ponad to nie stwierdzono żadnych negatywnych zdarzeń i nowych zgłoszeń.

Pracownicy Wód Polskich stale monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach.

Więcej szczegółowych informacji na temat sytuacji hydroligocznej znajduje się w komunikatach publikowanych przez Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej: https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna

Stany wód można sprawdzić na stronie IMGW-PIB :

https://hydro.imgw.pl/#map/19.5


AKTUALIZACJA 23.10.2020 r. GODZ. 10.30.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów alarmowych. Stany alarmowe zostały przekroczone w 11 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice, Nietków i Połęcko. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się na odcinku od Ścinawy do Nowej Soli. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 2 przekroju wodowskazowym Biała Góra i Słubice.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 9 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (5), Ślęzy (2), Oława (1) i Bobru (1). Stan alarmowy został przekroczony w 4 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawa (2), Baryczy (1) i Nysy Kłodzkiej (1). Obecnie nadal obserwuje się spadki stanów wód w górnych i dolnych odcinkach rzek.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe – 3:
  • gm. Bierutów,
  • gm. i m. Oława,
  • gm. i m. Jelcz-Laskowice.
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 2:
  • pow. wrocławski,
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Nowej Soli będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Zbiornik Nysa jest wypełniony w 72%, zbiornik Otmuchów w 79%, zbiornik Mietków w 91% w stosunku do Max PP. Obecnie na zbiorniku Otmuchów, Nysa i Mietków trwa odbudowa pojemności powodziowej.

OlawaOdra
Odra na wysokości Oławy. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 23.10.2020 r. GODZ. 9.

Pracownicy Wód Polskich i poszczególnych Zarządów Zlewni na bieżąco monitorują aktualną sytuację. Obecnie nie odnotowano żadnych negatywnych zdarzeń i nie otrzymano nowych zgłoszeń. Intensywne działania prowadzone są między innymi na obszarze Nadzoru Wodnego Oława, gdzie na terenie powiatu oławskiego w dalszym ciągu obowiązuje stan alarmu powodziowego. Na wale przeciwpowodziowym w Jelczu od kilku dni prowadzone jest pompowanie wody z rzeki Młynówka Jelecka dodatkowo zabezpieczające lokalnych mieszkańców. Droga wojewódzka nr 455 na odcinku Oława-Jelcz w dalszym ciągu jest wyłączona z ruchu. Woda w rzece Odrze sukcesywnie opada, jednak w dalszym ciągu jest powyżej stanu alarmowego. Woda w rzece Oława notuje ciągłe spadki poziomu.

DrogaWojewodzkaOlawaJelcz
Fragment nieprzejezdnej drogi z Oławy do Jelcza-Laskowic. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 22.10.2020 r. GODZ. 14.30.

Na terenie Zarządu Zlewni Zielona Góra, w związku z przekroczeniem na wodowskazie Nowa Sól poziomu 500 cm, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli zamknął  dla ruchu pojazdów drogę nr 1027F relacji Lipiny-Stany. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nowa Sól1

Droga powiatowa relacji Lipiny-Stany,  zdjęcie z 22.10.2020 r. fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 22.10.2020 r. GODZ. 10.30.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów alarmowych. Stany alarmowe zostały przekroczone w 11 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice, Nietków i Połęcko. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się między przekrojem wodowskazowym Ścinawa i Głogów.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 2 przekroju wodowskazowym Biała Góra i Słubice. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 11 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (5), Kaczawy (3), Oława (1), Ślęzy (1) i Bobru (1). Stan alarmowy został przekroczony w 5 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawa (2), Ślęzy (1), Baryczy (1), i Nysy Kłodzkiej (1). W ostatniej dobie nie odnotowano opadów deszczu. Obecnie nadal obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych, zbiornik Mietków gromadzi nadmiar dopływającej wody i redukuje przepływ poniżej zbiornika. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Zbiornik Nysa jest wypełniony w 75%, zbiornik Otmuchów w 80%, zbiornik Mietków w 91% w stosunku do Max PP. Obecnie na zbiorniku Otmuchów i Nysa trwa odbudowa pojemności powodziowej.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Nowej Soli będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe:

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe – 3:
  • gm. Bierutów,
  • gm. i m. Oława,
  • gm. i m. Jelcz-Laskowice.
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 2:
  • pow. wrocławski,
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

zbiornik Otmuchów widok na wylot do rzeki Nysa Kłodzka
Zbiornik Otmuchów - widok na wylot do rzeki Nysa Kłodzka. Fot. Wody Polskie.

zbiornik Otmuchów 22.10.2020
Czasza zbiornika Otmuchów. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 22.10.2020 r. GODZ. 10.

Informacje z terenu administrowanego przez Nadzór Wodny w Oławie:

 • droga wojewódzka nr 455 na odcinku Oława-Jelcz w dalszym ciągu jest podtopiona i wyłączona z ruchu,
 • woda w Odrze oraz w międzywalu utrzymuje się na wysokim poziomie, zaobserwowano tendencję spadkową,
 • obniza się poziom wody w rzece Oława.

 W ostatnich 24 godzinach nie otrzymano żadnych zgłoszeń interwencyjnych.

Olawa 22.10.2020 droga 455
Droga wojewódzka nr 455, na odcinku Oława - Jelcz-Laskowice. Fot. Wody Polskie.

AKTUALIZACJA 21.10.2020 r. GODZ. 10.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się w przekroju wodowskazowym Ścinawa. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym Biała Góra. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 11 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (5), Kaczawy (3), Nysy Kłodzkiej (1), Ślęzy (1) i Bobru (1). Stan alarmowy został przekroczony w 7 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Widawa (2), Baryczy (1), Oławy (1) i Nysy Kłodzkiej (1).

W ostatniej dobie nie odnotowano opadów deszczu. Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe:

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe – 3:
  • gm. Bierutów,
  • gm. i m. Oława,
  • gm. i m. Jelcz-Laskowice.
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 2:
  • pow. wrocławski,
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Zbiornik Nysa jest wypełniony w 78%, a zbiornik Otmuchów w 80% w stosunku do Max PP. Obecnie na zbiorniku Otmuchów i Nysa trwa odbudowa pojemności powodziowej.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Nowej Soli będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.

ZZ Legnica – we wtorek w godzinach popołudniowych zgłoszono podpiętrzenie spowodowane konarami i gałęziami w dwóch miejscach na rzece Kaczawie w miejscowości Rokitnica. Zarząd Zlewni w Legnicy zajmie się usunięciem tych zagrożeń w najszybszym możliwym terminie.

ZZ Wrocław – na terenie Nadzoru Wodnego Strzelin doszło do uszkodzenia muru oporowego na potoku Piekielnik w miejscowości Niemcza. Powodem sytuacji jest przewrócone drzewo.

Niemcza Piekielnik 1
Potok Piekielnik w miejscowości Niemcza. Fot. Wody Polskie.

 Niemcza Piekielnik
Fragment uszkodzonego muru oporowego na potoku Piekielnik w miejscowości Niemcza. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 21.10.2020 r. GODZ. 9.

Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oławie potwierdzają, że nadal wyłączona z ruchu jest droga wojewódzka nr 455 na odcinku Oława-Jelcz. Woda w rzece Odrze oraz w międzywalu w rejonie Oławy utrzymuje się na stałym wysokim poziomie, ale nie ma zagrożenia dla życia i mienia. Woda w rzece Oława sukcesywnie opada. W dalszym ciągu wypompowany jest nadmiar wody napływającej korytem cieku Młynówka Jelecka. 

PompyJelczMlynowkaJeleckaM
Pompy wysokiej wydajności działające na cieku Młynówka Jelecka. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 20.10.2020 r. GODZ. 15.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się w przekroju wodowskazowym Ścinawa.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w przekroju wodowskazowym Biała Góra. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 15 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (6), Bystrzycy (2), Kaczawy (4), Nysy Kłodzkiej (1), Ślęzy (1) i Bobru (1). Stan alarmowy został przekroczony w 7 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Widawa (2), Baryczy (1), Oławy (1) i Nysy Kłodzkiej (1).

W ostatnich 6 godzinach nie odnotowano opadów deszczu. Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

FalaRatowice
Stopień wodny Ratowice na Odrze. Fot. Wody Polskie.

FalaJanowice
Stopień wodny Janowice na Odrze. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 20.10.2020 r. GODZ. 14.

Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe zlokalizowane na terenie Nadzoru Wodnego Strzelin w ostatnich dniach dobrze spełniły swoją rolę, chroniąc mieszkańców i ich mienie przed falami wezbraniowymi na rzekach i potokach. Dopływy do tych akwenów utrzymują się obecnie na niskim poziomie. Wody nie piętrza już suche zbiorniki Osina Mała, Starczówek i Nieszkowice. Trwa powolne opróżnianie zbiornika Służejów. Zbiorniki wodne Nieszków i Łagiewniki notują zaś normalne poziomy piętrzenia. Opróżniony jest także remontowany obecnie zbiornik Przeworno, który w wyniku intensywnych opadów deszczu przejściowo również napełnił się wodą.

LagiewnikiZbiornik1
Zbiornik wodny Łagiewniki na potoku Krzywula w zlewni Ślęzy. Fot. Wody Polskie.

ZbiornikSlozejow1
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Służejów obecnie nie piętrzy już wody. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 20.10.2020 r. GODZ. 12.30

Po dokonanej wizji terenowej z udziałem pracowników Wód Polskich, Burmistrza Miasta Oława, Straży Pożarnej oraz pracowników zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Oławie stwierdzono lokalną filtrację wody przez podłoże wału w rejonie ulicy Bażantowej w Oławie. Miejsce powstania zastoisk wodnych zostało zabezpieczone.

Za pomocą worków z piaskiem umocniono również wał rzeki Młynówka Jelecka na długości około 30 metrów w miejscowości Łęg w gminie Jelcz-Laskowice. Te prace zapobiegają ewentualnemu podmyciu wału przez wodę. Jednocześnie w rejonie ulicy Kolonijnej w Jelczu-Laskowicach od weekendu pracują dwie wysokiej wydajności pompy zapewniające przerzut nadmiaru wody z koryta Młynówki Jeleckiej do międzywala rzeki Odry.

W wyniku pracy służb monitorowany jest też przesiąk w wale w rejonie ulicy Leśnej w Jelczu-Laskowicach na wypadek pojawienia się negatywnych zjawisk.

WalLeg2
Miejscowość Łęg w gminie Jelcz-Laskowice. Fot. Wody Polskie.

WalLeg1
Zabezpieczony wał w miejscowości Łęg w gminie Jelcz-Laskowice. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 20.10.2020 r. GODZ. 10

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 2 przekroju wodowskazowym: Połęcko i Biała Góra. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Malczyce i Ścinawa.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w przekroju wodowskazowym Biała Góra. Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 16 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (6), Bystrzycy (3), Kaczawy (3), Widawy (2), Nysy Kłodzkiej (1) i Ślęzy (1). Stan alarmowy został przekroczony w 8 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Widawa (2), Baryczy (1), Kaczawy (1), Oławy (1) i Nysy Kłodzkiej (1).

W ostatniej dobie nie odnotowano opadów deszczu. Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Nowej Soli będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na środkowej i dolnej Widawie będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanu wody (w Zbytowej do godzin południowych w poniedziałek). Stan alarmowy może by przekroczony w Zbytowej o 30-35 cm,
  w Krzyżanowicach może być osiągnięty.
 • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na dolnej Baryczy będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa powyżej stanów ostrzegawczych. Z uwagi na wezbranie na Odrze, w ujściowym odcinku Baryczy może występować zjawisko cofki, co utrudni odpływ ze zlewni.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę,
z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna
i Złotniki od dnia 16 października obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP). Zbiornik Nysa jest wypełniony w 81%, a zbiornik Otmuchów w 80% w stosunku do Max PP. Obecnie na zbiorniku Nysa trwa odbudowa pojemności powodziowej.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe – 3:
  • gm. Bierutów,
  • gm. i m. Oława,
  • gm. i m. Jelcz-Laskowice.
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 2:
  • pow. wrocławski,
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

województwo opolskie:

 • alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe nie obowiązują.

ZZ Wrocław – Nadzór Wodny w Oławie otrzymał zgłoszenie od Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Oławie o przesiąkach wału W-3(S) rzeki Odry, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Bażantowej w Oławie. W chwili obecnej sytuacja monitorowana jest przez Burmistrza Miasta Oława, Straż Miejską i Zarządzanie Kryzysowe Urzędu Miasta w Oławie.

FalaOdraOsobowice
Odra na wysokości osiedla Osobowice we Wrocławiu. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 19.10.2020 r. GODZ. 17

Przez Odrę we Wrocławiu oraz Przez Warszawę na Wiśle przepływa obecnie fala wezbraniowa. Na wodowskazie Warszawa-Bulwary jest 360 cm (wg. danych z godz. 15.00) - stan alarmowy dla tego wodowskazu wynosi 650 cm. Na wodowskazie Trestno na Odrze poziom wody sięga 483 cm (dane z godz. 15.50), stan alarmowy dla tej stacji wynosi 450 cm. Na obu rzekach trend utrzymuje bez zmian.


AKTUALIZACJA 19.10.2020 r. GODZ. 15.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze bezpiecznie przechodzi przez Wrocław i znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Trestno i Brzeg Dolny.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w przekroju wodowskazowym Biała Góra.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 17 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (4), Bystrzycy (4), Nysy Kłodzkiej (3), Kaczawy (3), Oławy (1), Ślęzy (1) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 8 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Baryczy (2), Kaczawy (1), Oławy (1), Nysy Kłodzkiej (1) i Widawy (1).

W ostatnich 6 godzinach odnotowano niewielkie opady deszczu poniżej 2 mm. Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Brzegu Dolnego do Głogowa będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Nowej Soli będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na środkowej i dolnej Widawie będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanu wody (w Zbytowej do godzin południowych w poniedziałek). Stan alarmowy może by przekroczony w Zbytowej o 30-35 cm,
  w Krzyżanowicach może być osiągnięty.
 • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na dolnej Baryczy będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa powyżej stanów ostrzegawczych. Z uwagi na wezbranie na Odrze, w ujściowym odcinku Baryczy może występować zjawisko cofki, co utrudni odpływ ze zlewni.
 • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna i Złotniki od dnia 16 października obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP). Zbiornik Nysa jest wypełniony w 82%, a zbiornik Otmuchów w 80% w stosunku do Max PP. Obecnie zbiorniki nadal gromadzą nadmiar dopływającej wody. Obecnie na zbiorniku Nysa trwa odbudowa pojemności powodziowej.


AKTUALIZACJA 19.10.2020 r. GODZ. 14.

Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze, która była efektem zwiększonych w ostatnich dniach odpływów ze zbiornika Nysa, bezpiecznie przechodzi przez Brzeg w województwie opolskim i nie zagraża mieszkańcom tej miejscowości. Fala kulminacyjna została spłaszczona, dzięki czemu sytuacja w regionie stabilizuje się i poprawia się z godziny na godzinę. Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nysie przekazało informację, że w związku z poprawą sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w powiecie nyskim z dniem 19 października o godz. 12 odwołany zostaje alarm przeciwpowodziowy dla wszystkich gmin powiatu nyskiego. Pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu cały czas czuwają nad ochroną przeciwpowodziową mieszkańców regionu. Nasze służby na bieżąco analizują prognozy hydrologiczne i meteorologiczne oraz monitorują sytuację w terenie.

BrzegOdra1
Odra w Brzegu. Widok z 19 października o godzinie 10. Fot. Wody Polskie.

BrzegOdra2
Odra w Brzegu. Widok z 19 października o godzinie 10. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 19.10.2020 r. GODZ. 10.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 1 przekroju wodowskazowym: Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 10 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Trestno i Brzeg Dolny.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w przekroju wodowskazowym Biała Góra.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich oraz ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 17 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Baryczy (5), Nysy Kłodzkiej (4), Kaczawy (3), Bystrzycy (2), Oławy (1), Ślęzy (1) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 9 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (2), Baryczy (2), Bystrzycy (1), Kaczawy (1), Oławy (1), Nysy Kłodzkiej (1) i Widawy (1).

W ostatniej dobie odnotowano niewielkie, lokalne opady deszczu poniżej 4 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Oławy do Głogowa będzie występowała tendencja wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i lokalnie ostrzegawczych. Wydłużono czas trwania ostrzeżenia do godz. 12:00 dnia 19.10.2020.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Głogowa będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.
 • Na środkowej i dolnej Widawie będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanu wody (w Zbytowej do godzin południowych w poniedziałek). Stan alarmowy może być przekroczony w Zbytowej o 30-35 cm, w Krzyżanowicach może być osiągnięty.
 • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na dolnej Baryczy będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa powyżej stanów ostrzegawczych. Z uwagi na wezbranie na Odrze, w ujściowym odcinku Baryczy może występować zjawisko cofki, co utrudni odpływ ze zlewni.
 • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Mietków pracują w zakresie pojemności powodziowych gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna i Złotniki od dnia 16 października obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP). Zbiornik Nysa jest wypełniony w 83%, a zbiornik Otmuchów w 80% w stosunku do Max PP. Obecnie zbiorniki nadal gromadzą nadmiar dopływającej wody. Obecnie na zbiorniku Nysa trwa odbudowa pojemności powodziowej.

ZZ Nysa – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Legnica – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Lwówek Śląski – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Zielona Góra – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Leszno – nie odnotowano nowych zgłoszeń, obserwuje się powolny spadek stanów wody.

ZZ Wrocław – Urząd Miasta Siechnice wystąpił o zamknięcie ul. Opatowickiej/Międzyrzeckiej we Wrocławiu i wyznaczenie objazdów, ze względu na zgłoszone podtopienia w tym rejonie. Na obszarze NW Wrocław przygotowano urządzenia polderowe zgodnie z instrukcjami eksploatacji. Podczas wizji w terenie zlokalizowano niewielkie zapadlisko w wale przeciwpowodziowym Rataje rzeki Odry w m. Brzeg. Podjęto działania w celu zabezpieczenia zapadliska. Według informacji Kierownika Nadzoru zapadlisko nie wpływa na stateczność wału. W odniesieniu do wczorajszej informacji o uruchomieniu polderu Lipki-Oława, według Kierownika Nadzoru polder jeszcze nie zadziałał – woda nie przelała się przez przelew stały (3 cm zapasu), woda na polder mogła wlać się przez lokalne obniżenia terenu.

ZZ Zgorzelec - brak zgłoszeń i interwencji.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe - 2: gm. Zagrodno (pow. złotoryjski), gm. Wojcieszów (pow. złotoryjski).
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 23:
  • pow. ząbkowicki,
  • pow. lwówecki,
  • gm. m. Gryfów Śląski,
  • gm. m. Nowogrodziec.
  • gm. m. Jelcz-Laskowice,
  • gm. Oława i m. Oława,
  • gm. Jelcz Laskowice,
  • gm. Czernica,
  • gm. Długołęka,
  • gm. Jordanów Śląski,
  • gm. Kąty Wrocławskie,
  • gm. Kobierzyce,
  • gm. Mietków,
  • gm. Siechnice,
  • gm. Sobótka,
  • gm. Żórawina,
  • gm. Mirsk,
  • gm. Bardo, pow. ząbkowicki,
  • gm. Ząbkowice Śląskie,
  • gm. Kamieniec Ząbkowicki,
  • gm. Stara Kamienica,
  • m. Legnica,
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława)

województwo opolskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

Jaz Bartoszowice Maniek Drone 1
Stopień wodny Bartoszowice. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

Jaz Szczytniki Maniek Drone 2
Jaz Szczytniki. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

Jaz Opatowice Maniek Drone 3
Jaz Opatowice. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

Ujscie Olawy do Odry Most Grunwaldzki Manie Drone 4
Ujście Oławy do Odry, most Grunwaldzki we Wrocławiu. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

Srodmiejski Wezel Wodny Maniek Drone 5
Śródmiejski Węzeł Wodny. Po prawej most Tumski, po lewej most Piaskowy. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

Srodmiejski Wezel Wodny Maniek Drone 6
Śródmiejski Węzeł Wodny. Wyspa Piasek. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

Srodmiejski Wezel Wodny Maniek Drone 7
Śródmiejski Węzeł Wodny. Wyspa Tamka. Fot. Maciej Pilch Photography/Maniek Drone.

 


AKTUALIZACJA 18.10.2020 r. GODZ. 16.

W ostatnich 6 godzinach odnotowano niewielkie opady deszczu poniżej 1 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Oławy do Głogowa będzie występowała tendencja wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i lokalnie ostrzegawczych. Wydłużono czas trwania ostrzeżenia do godz. 12:00 dnia 19.10.2020.
 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Głogowa będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.
 • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB.

 ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

 • Droga wojewódzka nr 455 na odcinku Oława-Jelcz została zalana oraz wyłączona z ruchu.
 •  Odnotowano wzrost poziomu wody w korycie Młynówki Jeleckiej. Podnoszący się poziom wody zagrażał mieszkańcom przy ulicy Kolonijnej w Jelczu. Podjęto natychmiastowe działania naprawcze w uzgodnieniu z pracownikami gminnego zarządzania kryzysowego. W tej chwili sytuacja uległa stabilizacji.
 • Podczas przejścia kulminacji fali wezbraniowej w Oławie woda niebezpiecznie zbliżała się do zabudowań na Zwierzyńcu Dużym. W miejscu tym przygotowano i zabezpieczono worki z piaskiem. W tej chwili woda opada, sytuacja uległa poprawie.
 •  Pracownicy Wód Polskich,  Państwowa Straż Pożarna oraz patrole obywatelskie mieszkańców w miejscowości Siedlce na bieżąco kontrolują stan wału Kotowice-Siedlce. Zlokalizowano drobne uszkodzenia wykonane przez dzikie zwierzęta, dzięki czemu wszystkie miejsca zostały natychmiastowo zabezpieczone.

Służby terenowe RZGW we Wrocławiu współpracują z właścicielami urządzeń wodnych, którzy na bieżąco prowadzą monitoring ich stanu technicznego, przepustowości urządzeń dla wód wezbraniowych. Dodatkowo informuję, że służby terenowe RZGW we Wrocławiu posiadają rozeznanie wśród lokalnych firm dysponujących sprzętem, umożliwiającym usuwanie zatorów na rzekach, na terenie działania RZGW we Wrocławiu, z którymi umowy są podpisywane doraźnie w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Pozostałe jednostki terenowe Wód Polskich administrowane przez RZGW we Wrocławiu nie zgłaszały nowych interwencji.


AKTUALIZACJA 18.10.2020 r. GODZ. 15.

Wodowskaz w miejscowości Brzeg w woj. opolskim na dziś na godz 15.00 wskazuje stan: 603 cm. Prognoza pozomu wody w Odrze na wodowskazie w Brzegu na jutro na godzinę 8.00 jest oceniana na 590 cm, zgodnie z planem sterowania przepływami przez Centrum Operacyjne PGW Wody Polskie. Szczyt wezbrania na Odrze przechodzi obecnie przez Oławę. Wystąpiły lokalne podtopienia na polach na wysokosci miejscowosci Groblice.

Ze względu na przemieszanie się na Odrze fali wezbraniowej, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich RZGW we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego oraz z innymi służbami działającymi na terenach, na których doszło do podtopień lub w miejscowościach zagrożonych ich wystąpieniem. Centra Operacyjne Wód Polskich na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i zbiornikach, natomiast Zespoły Wsparcia Technicznego PGW WP monitorują sytuację w terenie. 

Brzeg 17.10.2020 613

Brzeg w województwie opolskim podczas fali wezbraniowej  17 października 2020 r. Według danych IMGW-PIB poziom rzeki siegał 613 cm. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA 18.10.2020 r. GODZ. 11.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 2 przekrojach wodowskazowych: Nowa Sól i Połęcko. Stany alarmowe zostały przekroczone w 5 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Głogów, Cigacice i Nietków. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się pomiędzy przekrojem wodowskazowym Oława a Trestno.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 15 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Kaczawy (3), Baryczy (3), Bystrzycy (2) i Widawy (1). Stan alarmowy został przekroczony w 14 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Ślęzy (3), Baryczy (3), Bystrzycy (2), Kaczawy (2), Oławy (2), Nysy Kłodzkiej (1) i Widawy (1).

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

ZGLOSZENIA I INTERWENCJE

ZZ Wrocław – Rzeka Oława wystąpiła z brzegów (lewy brzeg) po stronie miejscowości Groblice. Zalane zostały tereny uprawne. Sama miejscowość jest chroniona wałem "Siechnice-Groblice". Prawy brzeg (od strony miejscowości Durok i Kotowice) jest chroniony obwałowaniem. Uszkodzona kładka przez konar w Zwierzyńcu Dużym. Teren został juz zabezpieczony. Uszkodzenia będą usunięte przez pracowników terenowej jednostki Wód Polskich we Wrocławiu. Osiedla Stary Górnik i Stary Otok są prewencyjnie zabezpieczane przez Państwową Straż Pożarną przed zalaniem posesji.

ALARMY PRZECIWPOWODZIOWE

 województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe - 2: gm. Zagrodno (pow. złotoryjski), gm. Wojcieszów (pow. złotoryjski).
 • pogotowia przeciwpowodziowe – 24:
  • pow. ząbkowicki,
  • pow. lwówecki,
  • gm. m. Gryfów Śląski, pow. lwówecki,
  • gm. m. Nowogrodziec.
  • gm. m. Jelcz-Laskowice,
  • gm. Oława i m. Oława,
  • gm. Jelcz Laskowice,
  • gm. Czernica,
  • gm. Długołęka,
  • gm. Jordanów Śląski,
  • gm. Kąty Wrocławskie,
  • gm. Kobierzyce,
  • gm. Mietków,
  • gm. Siechnice,
  • gm. Sobótka,
  • gm. Żórawina,
  • gm. Mirsk,
  • gm. Bardo, pow. ząbkowicki,
  • gm. Ząbkowice Śląskie,
  • gm. Kamieniec Ząbkowicki,
  • gm. Stara Kamienica,
  • m. Legnica,
  • m. Jelenia Góra,
  • m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

województwo opolskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

ZBIORNIKI

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa, Mietków i Leśna pracują w zakresie pojemności powodziowych. gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Dodatkowo piętrzy również jeden mały suchy zbiornik przeciwpowodziowy Służejów w zlewni Oławy. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna i Złotniki od dnia 16 października obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP).

Od godziny 8 rano rozpoczął się zwiększony odpływ ze zbiornika Nysa z 70 m³/s , który etapami zwiększany jest do maksymalnej wartości 150 m³/s, do odwołania. Odpływ ze zbiornika Otmuchów został zwiększony z 30m³/s do 70 m³/s, również do odwołania.


AKTUALIZACJA 18.10.2020 r. GODZ. 9.

Od godziny 8 rano rozpoczął się proces zwiększonego odpływu ze zbiornika Nysa z 70 m³/s , który etapami zwiększany jest do maksymalnej wartości 150 m³/s, do odwołania. Odpływ ze zbiornika Otmuchów został zwiększony z 30m³/s do 70 m³/s, również do odwołania. Oba zbiorniki spełniły swoje zadanie.

Zwiększenie odpływu na zbiornikach jest niezbędne ze względu na konieczność zachowania wystarczającej rezerwy powodziowej. Wszystkie zbiorniki administrowane przez Wody Polskie we Wrocławiu  pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Nysa 18 10 2020 fot Maciej Zych 

Trwa zwiększony odpływ na zbiorniku Nysa, zdjęcie z 18 października. Fot. Maciej Zych Photography.


AKTUALIZACJA 17.10.2020 r. GODZ. 17.30.

Ze względu na przemieszanie się na Odrze fali wezbraniowej, trwa zabzpieczanie przed podtopieniem miejscowości Brzeg (woj. opolskie). Obecnie w mieście obraduje sztab kryzysowy.

Pracownicy Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na rzekach oraz zbiornikach retencyjnych, których głównym zadaniem jest redukcja fali wezbraniowej. W ciągu kilkunastu godzin planowane jest sukcesywne zwiększanie odpływów ze zbiorników, ponieważ potrzebne są rezerwy na przyjęcie możliwych kolejnych wód opadowych i wód spływających z rzek. Ze względu na bezpieczeństwo miejscowości znajdujących się poniżej zbiorników, w tym miejscowości Brzeg w woj. opolskim, odpływ ze zbiornika Nysa będzie utrzymany na poziomie do 150 m3/s.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich RZGW we Wrocławiu jest w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego. Cały czas analizowane i aktualizowane są możliwe najlepsze scenariusze rozwiązań, których celem jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców, a także zabezpieczenie ich mienia.

 Brzeg w województwie opolskim - budowa zabezpieczenia workami z piaskiem wokoło wyspy.                                         Brzeg2

Brzeg w województwie opolskim - budowa doraźnego zabezpieczenia wokół wyspy. Fot. Wody Polskie.


AKTUALIZACJA 17.10.2020 r. GODZ. 15.

Sytuacja na zbiornikach Nysa i Otmuchów

W ciągu ostatnich czterech dni wystąpiły intensywne opady deszczu w Kotlinie Kłodzkiej,  w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz po czeskiej i polskiej stronie w zlewni rzeki Białej Głuchołaskiej, które do 17 października łącznie dla zlewni wyniosły ok. 750 mm i 200 mm. Zbiornik Nysa zgromadził 31 mln m³ wody, osiągając przez to 84% wypełnienia w stosunku do maksymalnego poziomu piętrzenia. Analogicznie zbiornik Otmuchów osiągnął 73% wypełnienia. W ciągu kilkunastu godzin planowane jest  sukcesywne zwiększanie odpływów ze zbiorników, ponieważ potrzebne są rezerwy na przyjęcie możliwych kolejnych wód opadowych i wód spływających z rzek. Zwiększenie odpływu rozpatrywane było z możliwych 300 m³/s, jednak ze względu na bezpieczeństwo miejscowości znajdujących się poniżej zbiorników odpływ będzie utrzymany na poziomie do 150 m³/s.

Odpływ na zbiorniku Nysa zostanie zwiększony z obecnych 70 m³/s  do 100 m³/s  i sukcesywnie będzie zwiększany do maksymalnej wartości 150 m³/s, do odwołania. Odpływ ze zbiornika Otmuchów zostanie zwiększony z 30m³/s do 70 m³/s do odwołania. Zwiększenie odpływu na zbiornikach jest konieczne ze względu na to, iż muszą one zachować rezerwę powodziową.

Zbiorniki kaskady nyskiej (Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa) nadal gromadzą dopływającą wodę i znajdują się w strefie pojemności powodziowej stałej.

Pracownicy Wód Polskich od pierwszych dni niekorzystnych prognoz postawieni są w stan gotowości i dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować skutki kulminacji fali wezbraniowej. Dyrekcja RZGW i wrocławskie Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej są w stałym kontakcie z powiatowymi i wojewódzkimi służbami zarządzania kryzysowego. Cały czas analizowane i aktualizowane są możliwe najlepsze scenariusze rozwiązań, w celu ochrony życia zdrowia i mienia ludzkiego.


 AKTUALIZACJA 17.10.2020 r. GODZ. 12.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 5 przekrojach wodowskazowych: Trestno, Malczyce, Nowa Sól, Cigacice i Nietków. Stany alarmowe zostały przekroczone w 5 przekrojach wodowskazowych: Brzeg,Oława, Brzeg Dolny, Ścinawa i Głogów. Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze zbliża się do wodowskazu w Brzegu opolskim. Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 20 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (8), Bystrzycy (4), Baryczy (3), Kaczawy (2), Bobru (2) i Widawy (1). Stan alarmowy został przekroczony w 17 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bystrzycy (3), Kaczawy (3), Ślęzy (3), Baryczy (3), Nysy Kłodzkiej (2), Oławy (2) i Widawy (1).

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Leśna pracują w zakresie pojemności powodziowych. gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Dodatkowo piętrzą również 2 małe suche zbiorniki przeciwpowodziowe Starczówek i Służejów w zlewni Oławy. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna i Złotniki od dnia 16 października obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP).

 Zdarzenia i interwencje

ZZ Nysa

 • W godzinach nocnych powstał zator przy jazie na rzece Ścinawa Niemodlińska w okolicach miejscowości Magnuszowice, gdzie wystąpiły częściowe podtopienia. Zator został już usunięty, a  Pracownicy Wód Polskich stale monitorują teren.

ZZ Wrocław 

 • Została zalana droga Oława - Jelcz Laskowice w tej chwili przejazd jest zabezpieczony i zamknięty dla ruchu. 
 • W m. Łęg przy pomocy straży pożarnej pompowana jest woda z międzywala.
 • Teren stopnia wodnego Lipki został podtopiony. Dzięki pomocy straży pożarnej oraz WOPR problem wymiany załogi na stopniu został rozwiązany.
 • Śluzy Rędzin zostały włączone do przepuszczania wód wezbraniowych.

 

Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe (2) - gm. Zagrodno (pow. złotoryjski), gm. Wojcieszów (pow. złotoryjski).
 •  pogotowia przeciwpowodziowe (23) - pow. ząbkowicki, pow. lwówecki, gm. m. Gryfów Śląski, pow. lwówecki, gm. m. Nowogrodziec. gm. m. Jelcz-Laskowice, gm. m. Oława, gw. Oława, gm. Czernica, gm. Długołęka, gm. Jordanów Śląski, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce, gm. Mietków, gm. Siechnice, gm. Sobótka, gm. Żórawina, gm. Mirsk, gm. Bardo, pow. ząbkowicki, gm. Ząbkowice Śląskie, gm. Kamieniec Ząbkowicki, gm. Stara Kamienica, m. Legnica, m. Jelenia Góra, m. Wrocław (dotyczy rzek: Odra, Bystrzyca, Widawa, Ślęza, Oława).

województwo opolskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

AKTUALIZACJA 16.10.2020 r. GODZ. 13.

Pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu czuwają nad ochroną przeciwpowodziową mieszkańców regionu. Nasze służby na bieżąco analizują prognozy hydrologiczne i meteorologiczne oraz monitorują sytuację w terenie, co pozwala na szybkie i sprawne reagowanie na lokalnie pojawiające się intensywne opady deszczu i wezbrania wód. Przez całą dobę prowadzone są także działania zapobiegawcze i spłaszczające falę wezbraniową na rzekach, co zapewnia między innymi utrzymywanie piętrzenia na zbiornikach przeciwpowodziowych w całym regionie. Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa na Nysie Kłodzkiej, pracują w bezpiecznym zakresie pojemności, gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze na Wilczce. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Od 13 października największy w regionie zbiornik Nysa o pojemności maksymalnej 123 mln m3, zgromadził dodatkowo prawie 30 mln m3 nadmiaru dopływającej wody i obecnie jego pojemność to 98 mln m3. Zbiornik Nysa jest wypełniony w 81 %, a zbiornik Otmuchów w 67 % w stosunku do maksymalnego poziomu piętrzenia. Średnie dopływy do zbiorników Otmuchów i Nysa wynoszą odpowiednio około 200 i 150 m3/s, przy odpływach z obu tych akwenów rzędu 70 m3/s. Obecnie wszystkie tzw. mokre zbiorniki administrowane przez RZGW we Wrocławiu nadal gromadzą nadmiar dopływającej wody i cały czas dysponują optymalnymi możliwościami przyjęcia kolejnych wód, co pozwala między innymi na wydatne spłaszczanie fali kulminacyjnej przemieszczającej się po Odrze. Działania związane z pracą zbiornika Nysa mają na celu między innymi ochronę przeciwpowodziową mieszkańców miejscowości Brzeg w województwie opolskim.


AKTUALIZACJA 16.10.2020 r. GODZ. 11.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych: Trestno, Brzeg Dolny i Malczyce.

Stany alarmowe zostały przekroczone w 4 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława, Ścinawa i Głogów. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się jeszcze poza odcinkiem administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, tj. powyżej ujścia Nysy Kłodzkiej.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 20 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (5), Kaczawy (4), Baryczy (4), Bystrzycy (3), Bobru (2), Widawy (1), Nysy Łużyckiej (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 16 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (3), Kaczawy (3), Ślęzy (3), Bystrzycy (2), Oławy (2), Baryczy (2) i Widawy (1).

W ostatniej dobie odnotowano niewielkie opady poniżej 10 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych i związane z tym wzrosty stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Oławy do Głogowa będzie występowała tendencja wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i lokalnie ostrzegawczych. Wydłużono czas trwania ostrzeżenia do godz. 08:00 dnia 18.10.2020.
 • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Odrze na terenie województwa lubuskiego będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody wynikająca ze spływu wód opadowych z górnej części zlewni.
 • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Zbiorniki Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Leśna pracują w zakresie pojemności powodziowych, gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiornika Międzygórze. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

ZZ Nysa – wyrwa w wale na rz. Kamienicy w rejonie m. Wyszków Śląski została w dniu wczorajszym tymczasowo zabezpieczona workami z piaskiem. Obserwuje się tendencję spadkową stanów wody w rzekach.

ZZ Legnica – w miejscowości Mościsko (gm. Dzierżoniów) służby gminne podjęły decyzję o rozebraniu fragmentu wału potoku Gniła na dł. 5 m  celem spuszczenia wody z zawala. Obserwuje się tendencję spadkową stanów wody w rzekach.

ZZ Lwówek Śląski – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Zielona Góra – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ  Leszno – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Wrocław – po awarii została ponownie uruchomiona przepompownia Błoty. Nie działa system sterowania automatycznego, sterowanie tylko ręczne. Na terenie zarządu występują w dalszym ciągu lokalne podtopienia. Obserwuje się tendencję wzrostową stanów wody w dolnych odcinkach Oławy oraz Ślęzy. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

ZZ Zgorzelec – brak zgłoszeń i interwencji.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe:

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe - 5, pogotowia przeciwpowodziowe – 31.

województwo opolskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

AKTUALIZACJA 15.10.2020 r. GODZ. 15.30.

W czwartek 15, października, Mariusz Przybylski - Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - przebywał z wizytą gospodarską na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie, który w ostatnich dniach najbardziej odczuł skutki intensywnych opadów deszczu. W trakcie wizji terenowych rozmawiał między innymi z najbardziej poszkodowanymi mieszkańcami ulicy Nowowiejskiej w Nysie, która została podtopiona przez wezbrane wody potoku Miejskiego. W miejscowości Wyszków Śląski monitorował miejsce wyrwy w wale rzeki Kamienica, a  w miejscowości Niwnica pola uprawne, na które wylała rzeka Kamienica. Udał się także do miejscowości Morów, gdzie w trakcie wezbrania z brzegów wystąpiła rzeka Mora. W trakcie narady z władzami Starostwa Powiatowego w Nysie omówił dalsze kierunki działania związane z minimalizowaniem skutków fal wezbraniowych na rzekach i potokach w regionie.


AKTUALIZACJA 15.10.2020 r. GODZ. 15.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów lokalnie średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 4 przekrojach wodowskazowych: Trestno, Brzeg Dolny, Malczyce i Głogów. Stany alarmowe zostały przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława i Ścinawa. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się jeszcze poza odcinkiem administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, tj. powyżej ujścia Nysy Kłodzkiej.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 25 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Kaczawy (4),Bystrzycy (4), Bobru (4), Baryczy (4), Nysy Łużyckiej (2) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 20 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (4), Bystrzycy (4), Kaczawy (4), Ślęzy (3), Oławy (2), Baryczy (2) i Widawy (1).

W ostatnich 6 godzinach odnotowano niewielkie opady deszczu poniżej 4 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych oraz związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Oławy do Głogowa będzie występowała tendencja wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i lokalnie ostrzegawczych.
 • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Większość zbiorników pracuje w zakresie pojemności powodziowych, gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiorników: Międzygórze, Mysłakowice i Świerzawa. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

ZZ Nysa – nastąpiło przerwanie prawostronnego wału rzeki Kamienica w km ok. 4+900 na długości ok. 8 metrów. Wyrwa ma wpływ na sytuację w miejscowości Wyszków Śląski. Kierownik NW przebywa na miejscu i będzie uczestniczył w akcji zabezpieczania wyrwy w wale. Straż Pożarna będzie zabezpieczać wyrwę workami z piaskiem, PCZK w Nysie zadysponowało piasek do tego celu. Akcja został zakończona około godziny 16 - wyrwa została zabezpieczona przez około 300 worków z piaskiem.

ZZ Legnica – wystąpienie z koryta wód Olszańskiego Potoku w Olszanach (zalanie pól za zabudowaniami),

oraz wód potoku Rogacz w m. Strzegom (zalanie pól uprawnych). Opracowano wstępną koncepcję naprawy wczorajszego uszkodzenia (przebicie hydrauliczne) lewobrzeżnego wału ppow. rz. Czarna Woda (Sobótka - Rogów Sobócki (gm. Sobótka) – naprawa zostanie wykonana po wyłonieniu wykonawcy prac oraz po przejściu fali wezbraniowej. Obecnie wał został doraźnie zabezpieczony przez PSP i NW w Świdnicy. W m. Żerzuszyce (gm. Sobótka) na lewobrzeżnym obwałowaniu rz. Czarna Woda odnotowano powalone drzewo wyrwane z korony wału. Uszkodzeniu uległa skarpa odpowietrzana wału i jego korona – do zniszczenia, przerwania wału nie doszło. Uszkodzenie nie zagraża w chwili obecnej terenom przyległym ( grunty leśne ). Uszkodzenie lewego wału ppow. cieku Brochotki na wysokości miejscowości Miłkowice, gm. Miłkowice, pow. legnicki. Woda wydobywa się z dwóch miejsc, uszkodzenia powstały najprawdopodobniej w wyniku działań bobrów.  Woda wypływająca spod wału spływa rowami w kierunku zabudowań wsi Niedźwiedzice. Jeszcze w dniu dzisiejszym UG Chojnów z udziałem Straży Pożarnej ma przystąpić do doraźnego zabezpieczenia uszkodzenia. Przelew wody w 4 miejscach przez obniżoną koronę wału przeciwpowodziowego (WL) potoku Gniły w kierunku od zawala do potoku – obręb  Mościsko.  Na rz. Piława m. Pszenno -  na jazie w km 4+436 nanos z wywróconego drzewa o średnicy 30cm.

ZZ Lwówek Śląski – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Zielona Góra – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ  Leszno – wysokie stany wody utrzymują się na terenie Nadzorów Wodnych w Miliczu i Trzebnicy.  Na trenie gminy Milicz woda w Baryczy i Łudze wyszła na międzywale i przepusty wałowe są podtopione, co utrudnia odpływ wody z terenów zawala. Najtrudniejsza sytuacja jest na Polskiej Wodzie w gminie Syców, gdzie woda z koryta wylewa się na przyległe tereny. Na Starej Młynówce usunięto 3 tamy bobrowe udrożniając przepływ. Na terenie Nadzoru Wodnego w Trzebnicy najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Prusice z powodu wysokich stanów wody w rzekach Struga I, Poręba i Kozina z powodu zatorów, które w miarę możliwości są usuwane. Obecnie sytuacja na mniejszych rzekach się uspokaja. Wezbrane wody przepływają obecnie Sąsiecznicą, Krępą, Łachą i docierają do Baryczy. Sytuacja na mniejszych rzekach uspokaja się. Na Rowie Strzyżewickim w Strzyżewicach, po wczorajszej interwencji woda opadła o 60 cm.

ZZ Wrocław – odnotowano kolejne lokalne podtopienia na ciekach Dobra, Krynka, Oława, Gnojna, powodujące zalanie pól uprawnych, użytków zielonych oraz budynków mieszkalnych (m. Jaworów). Na ciekach są lokalizowane i likwidowane zatory, powodujące spiętrzanie wody, m.in. . przy udziale OSP.

ZZ Zgorzelec – brak zgłoszeń i interwencji.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

województwo dolnośląskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe - 8, pogotowia przeciwpowodziowe – 38.

województwo opolskie:

 • alarmy przeciwpowodziowe na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

AKTUALIZACJA 15.10.2020 r. GODZ. 10.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych: Trestno, Brzeg Dolny i Głogów. Stany alarmowe zostały przekroczone w 3 przekrojach wodowskazowych: Brzeg, Oława i Ścinawa. Fala kulminacyjna na Odrze znajduje się jeszcze poza odcinkiem administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, tj. powyżej ujścia Nysy Kłodzkiej.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 27 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Kaczawy (5),Bystrzycy (4), Bobru (4), Baryczy (4), Widawy (2), Nysy Łużyckiej (2).

Stan alarmowy został przekroczony w 24 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (6), Bystrzycy (5), Kaczawy (5), Ślęzy (3), Oławy (2), Baryczy (2) i Bobru (1).

W ostatniej dobie odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 42 mm, Nysy Łużyckiej – 33 mm, Kwisy – 32 mm, Bystrzycy – 28 mm, Bobru – 26 mm, Łaby – 25 mm, Kaczawy – 24 mm, Białej Głuchołaskiej (po stronie czeskiej) – 22 mm, (po stronie polskiej) – 17 mm, Oławy – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie obserwuje się spadki stanów wód w górnych odcinkach rzek i spływ wód opadowych i związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

 • Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Oławy do Głogowa będzie występowała tendencja wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i lokalnie ostrzegawczych.
 • Ostrzeżenia 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Stany wody ponownie lub w dalszym ciągu będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, szczególnie w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy oraz Baryczy.
 • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stany wody na Odrze oraz w zlewniach dopływów będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia wyjątkowo intensywnych opadów, w zlewniach dopływów górnego Bobru oraz górnej Nysy Łużyckiej istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.
 • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.

Większość zbiorników pracuje w zakresie pojemności powodziowych, gromadząc nadmiar dopływającej wody i redukując przepływ poniżej zbiorników. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Większość suchych zbiorników przeciwpowodziowych przestała piętrzyć wodę, z wyjątkiem zbiorników: Międzygórze, Stronie Śląskie, Krzeszów II, Mysłakowice i Świerzawa. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

alarmy przeciwpowodziowe:

 • województwo dolnośląskie: na terenie powiatu kłodzkiego i złotoryjskiego, gmin Marcinowice, Zagrodno, Dzierżoniów, Radków, Wojcieszów, Mysłakowice oraz miasta Jelenia Góra.
 • województwo opolskie: na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego.

pogotowia przeciwpowodziowe

 • województwo dolnośląskie: na terenie powiatu jeleniogórskiego, lwóweckiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, gmin Oława, Mirsk, Gryfów Śląski, Bogatynia, Żarów, Bardo, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Bolków, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki, Piechowice, Stara Kamienica, Nowogrodziec oraz miast Oława, Jelcz-Laskowice, Gryfów Śląski, Bogatynia, Kamienna Góra, Lubawka, Legnica, Nowogrodziec.

ZZ Nysa – na rz. Kamienicy w rejonie m. Wyszków powstała wyrwa w wale, powodując zalanie okolicznych pól. Pracownicy ZZ Nysa udrażniają (wykaszają) dojazd do miejsce zdarzenia. Obecnie oczekuje się na dalsze decyzje z PCZK Nysa.

ZZ Legnica – zgłoszono podtopienia przy rz. Piława w miejscowościach Niegoszów , Mościsko, Nowizna, Dzierżoniów, Piława Dolna i Piława Górna. Przy potoku Gniły w miejscowościach Mościsko, Tuszyn, Włóki, przy potoku Kłomnica w m. Mościsko. Przebicie hydrauliczne w wale Czarnej wody pomiędzy miejscowościami Rogów Sobócki i Sobótka zostało zabezpieczone przez straż pożarną, obecnie stan wody w rzece opadł o ok. 40 cm.

ZZ Lwówek Śląski - nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Zielona Góra – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Leszno – nie odnotowano nowych zgłoszeń.

ZZ Wrocław – odnotowano lokalnie stany brzegowe lub wystąpienie wód z koryt rzecznych mniejszych cieków m.in. Kasina, Gnojna. Zabezpieczono przepust wałowy na rz. Ślęza. Przepompownia Błota uległa awarii, w tej chwili trwają prace nad jej usunięciem.

ZZ Zgorzelec – brak zgłoszeń i interwencji.


AKTUALIZACJA 14.10.2020 r. GODZ. 19.

W godzinach popołudniowych trwała akcja zabezpieczania rozmakającego korpusu wału przeciwpowodziowego na potoku Miejskim w Nysie. Worki z piaskiem były dowożone drezyną kolejową,  ze względu na odcięcie przejazdu przez podtopienia. Z informacji uzyskanej od dowodzącego akcją ratowiczą, sytuacja poprawiła się po zabezpieczeniu korpusu wału, dodatkowo zaobserwowano spadek wody w korycie potoku.


AKTUALIZACJA 14.10.2020 r. GODZ. 16.

Od godziny 15:30 zostaje uruchomiony suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na Odrze będący w administracji RZGW w Gliwicach. Zbiornik będzie spłaszczał falę wezbraniową na Odrze do poziomu 600 m3/s.


AKTUALIZACJA 14.10.2020 r. GODZ. 15.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w przekrojach wodowskazowych Brzeg i Oława, Brzeg Dolny i Ścinawa.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 19 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bobru (6), Baryczy (3), Kaczawy (2), Nysy Kłodzkiej (2), Bystrzycy (2), Widawy (2), Oławy (1) i Nysy Łużyckiej (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 36 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (12), Bystrzycy (7), Kaczawy (6), Bobru (5), Ślęzy (3), Nysy Łużyckiej (2) i Oławy (1).

W ostatnich 6 godzinach odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Kaczawy, 25 mm, Bystrzycy – 21 mm, Bobru – 16 mm, Nysy Kłodzkiej – 15 mm, Nysy Łużyckiej – 12 mm, Białej Głuchołaskiej – 11 mm, Odry (zlewnia bezpośrednia) – 11 mm, Kwisy – 11 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Obecnie obserwuje się spływ wód opadowych i związane z tym wzrost stanów wód w rzekach do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych i alarmowych.

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiorników Topola, Kozielno, Otmuchów, Nysa i Pilchowice, które gromadzą nadmiar dopływającej wody. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe piętrzą wodę z wyjątkiem zbiorników Cieplice i Bolków. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

Ostrzeżenie 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Odrze, na odcinku od Oławy do Głogowa będzie występowała tendencja wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych i lokalnie ostrzegawczych. Ostrzeżenia 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Stany wody ponownie lub w dalszym ciągu będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, szczególnie w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy oraz Baryczy. Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stany wody na Odrze oraz w zlewniach dopływów będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia wyjątkowo intensywnych opadów, w zlewniach dopływów górnego Bobru oraz górnej Nysy Łużyckiej istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

ZZ Nysa - informacje o podtopieniach występujących w wielu miejscowościach w Kotlinie Kłodzkiej i powiecie nyskim, m.in. podtopienia w miejscowościach wzdłuż rzeki Mora, szczególnie w miejscowości Morów. Pracownicy ZZ Nysa przebywają w terenie i monitorują kolejne zdarzenia, obecnie najgorsze sytuacje występują w miejscowościach Niwnica i Wyszków, po przelaniu wód przez wał rzeki Kamienicy w okolicach miejscowości Niwnica oraz w miejscowości Nysa, gdzie istnieje zagrożenie przelania wód przez wał potok Miejski, gdzie obecnie zgodnie z z decyzją Sztabu Powiatowego trwają prace zabezpieczające prowadzone przez Straż Pożarną przy współudziale służb Gminnych. W miejscu prowadzenia zabezpieczeń wału obecnie zalane są zakłady przemysłowe, posesje prywatne oraz linia kolejowa relacji Nysa-Opole (obecnie wstrzymany ruch kolejowy). Wpływają liczne informacje od osób prywatnych o zalaniach posesji.

ZZ Legnica – zgłoszono  podtopienia w miejscowościach Kondratów gm. Męcinka, Strzelce gm. Marcinowice oraz miejscowościach Sędziszowa, Nowy Kościół, Sokołowiec gm. Świerzawa. Potok Szymanowski w miejscowości Modlęcin wylewa się z koryta. Interweniowano również w sprawie usunięcia sprzętu z międzywala Kaczawy na budowie w ciągu zachodniej obwodnicy Legnicy. Czarna Woda pomiędzy miejscowościami Rogów Sobócki i  Sobótka - wystąpiło przebicie hydrauliczne w wale przeciwpowodziowym, na miejscu jest straż pożarna, która zabezpiecza wał. Pobliska droga jest zamknięta przez policję. Na rzece Skora miejscowość Pielgrzymka odnotowano podtopienia budynków gospodarczych i mieszkalnych, zalane i nieprzejezdne 4 drogi lokalne. W miejscowości Wojcieszyn przy dalszej tendencji wzrostowej stanu wód zagrożona przejezdność drogi powiatowej.

ZZ Lwówek Śląski – podtopienia pojedynczych posesji na terenie Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze w miejscowości Olszyny oraz Jaczków, a także w gminie Marciszów i na budowie drogi S3 w Ptaszkowie.

ZZ Zielona Góra – zgłoszenie o dużej tamie bobrowej na cieku Krzycki Rów, gmina Szlichtyngowa.

ZZ Leszno – lokalne wystąpienie wody z Rowu Strzyżewickiego na terenie Strzyżewic oraz z rzeki Poręba poniżej Prusic. Pracownicy Nadzoru Wodnego monitorują miejsca stwarzające zagrożenia w celu ustalenia niezbędnych działań. Podtopione zostały pola uprawne i użytki zielone. Wszystkie jazy są pootwierane i nie powodują zatamowań.

ZZ Wrocław – lokalne wystąpienia wód z koryt rzecznych mniejszych cieków m.in. Brochówka, Jarosławiec, Zbójno, Młynówka Jelecka, Ława, powodujące podtopienia pól uprawnych oraz użytków zielonych, zgłoszono także kilka zatorów w postaci tam bobrowych. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

ZZ Zgorzelec – brak zgłoszeń i interwencji.

RogowSobockiWyrwa1str
Rzeka Czarna Woda pomiędzy Rogowem Sobóckim a Sobótką z powodu przebicia hydraulicznego w wale wylała na pola.

RogowSobockiWyrwa2str
Wał rzeki Czarna Woda został uszczelniony za pomocą worków z piaskiem.AKTUALIZACJA 14.10.2020r. GODZ. 10.

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w przekrojach wodowskazowych Brzeg i Oława.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony w 21 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Bobru (7), Nysy Kłodzkiej (5), Barycz (2) Kaczawy (2), Nysa Łużycka (1), Bystrzycy (1), Ślęzy (1) i Widawy (1).

Stan alarmowy został przekroczony w 22 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Nysy Kłodzkiej (8), Bystrzycy (6), Kaczawy (3), Ślęzy (2), Bobru (2) i Oławy (1).

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiorników Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa, które gromadzą nadmiar dopływającej wody. Dopływy do zbiorników kształtują się  w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe piętrzą wodę z wyjątkiem zbiornika Cieplice i Bolków. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Obecnie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne:

Ostrzeżenia 3. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Stany wody ponownie lub w dalszym ciągu będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych, szczególnie w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy oraz Baryczy. • Ostrzeżenie 2. stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stany wody na Odrze oraz w zlewniach dopływów będą wzrastały w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. W przypadku wystąpienia wyjątkowo intensywnych opadów, w zlewniach dopływów górnego Bobru oraz górnej Nysy Łużyckiej istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. • Ostrzeżenia o zagrożeniu suszą hydrologiczną dla zlewni Czernej Wielkiej.

ZZ Nysa - informacje o podtopieniach występujących w wielu miejscowościach w Kotlinie Kłodzkiej i powiecie nyskim, m.in. podtopienia w miejscowościach wzdłuż rzeki Mora szczególnie w miejscowości Morów. Zamknięta droga w miejscowości Niwnica powiat Nyski woda występuje powyżej konstrukcji mostu w relacji Niwnica-Nysa, w głównej mierze podtopienia wynikają z spływających z pól wód opadowych. Podtopienia występują również w miejscach w których nie przepływają rzeki ze względu na spływ wód z pól i niedrożną kanalizację.

ZZ Legnica – zgłoszono  podtopienia w miejscowościach Kondratów gm. Męcinka, Strzelce gm. Marcinowice oraz miejscowościach Sędziszowa, Nowy Kościół, Sokołowiec gm. Świerzawa. Czarna Woda w miejscowościach Rogów Sobócki, Sobótka zbliża się do korony wałów, potok Szymanowski w miejscowości Modlęcin wylewa się z koryta. Interweniowano również w sprawie usunięcia sprzętu z międzywala Kaczawy na budowie w ciągu zachodniej obwodnicy Legnicy.

ZZ Lwówek Śląski - podtopienia pojedynczych posesji na terenie Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze w miejscowości Olszyny oraz Jaczków.

W pozostałych zarządach brak zgłoszeń i interwencji.

Pogotowia i Alarmy przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

- alarmy przeciwpowodziowe: • województwo dolnośląskie: na terenie powiatu kłodzkiego i złotoryjskiego oraz gmin Marcinowice, Świerzawa, Zagrodno, Piechowice, Dzierżoniów. • województwo opolskie: na terenie powiatu nyskiego i brzeskiego

- pogotowia przeciwpowodziowe: • województwo dolnośląskie: na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz gmin Mysłakowice, Oława, Jelcz Laskowice, Mirsk i miast Jelenia Góra i Oława.

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe z wyjątkiem zbiorników Topola, Kozielno, Otmuchów i Nysa, które gromadzą nadmiar dopływającej wody. Dopływy do zbiorników kształtują się  w strefie stanów wysokich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe piętrzą wodę z wyjątkiem zbiornika Cieplice i Bolków. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.