KOMUNIKAT nr 11/2020

Wrocław, 22 maja 2020 r

 Dot. otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że dnia 23.05.2020 r. zostaje otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od kładki Piaskowej (km 0,94 Odry Północnej) do mostu Tumskiego (km 0,20 Odry Północnej). Jednocześnie zostaje na obszarze Śródmiejskiego Węzła Wodnego zostaje przywrócona poprzednia organizacja ruchu tj.:

pod mostem Macieja (km 251,80 Odry) zostaje przywrócony ruch jednokierunkowy w dół rzeki, natomiast na odcinku od przesmyku Klary dalej pod mostem Młyńskim i Tumskim obowiązuje ruch jednokierunkowy w górę rzeki.

    Prosimy załogi wszystkich jednostek nawigujących na tym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności i o bezwzględne stosowanie się do wystawionego oznakowania.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 10/2020

Wrocław, 19 maja 2020 r.

 

Dotyczy: czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych w okresie od 16 maja do 30 września 2020 r., związanego z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020, poz. 875), która wprowadziła m. in. zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z dodanym do ustawy Prawo Wodne art. 568 a do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 Prawa Wodnego tj.:

1) przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;

2) przewóz towarów statkami towarowymi;

3) żeglugę pustych statków towarowych;

4) holowanie lub spław drewna;

5) korzystanie ze śluz lub pochylni.

Zwolnienie obowiązuje od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r. 

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 09/2020

Wrocław, 12 maja 2020 r.

Dot. obniżenie piętrzenia na jazie  Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na śluzie Ratowice od dnia  13.05.2020 r. do 29.05.2020 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie  Ratowice. W związku z powyższym głębokość tranzytowa  na odcinku ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

W przypadku konieczności przejścia przez ten odcinek jednostek wymagających większej głębokości tranzytowej prosimy o kontakt z operatorami stopnia Ratowice (Tel. nr 502 555 01 lub 609 494 865) w celu uzgodnienia ewentualnego terminu i warunków przejścia.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju  i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

 

KOMUNIKAT nr 08/2020

Wrocław, 05 maja 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe cd

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 5/2020 informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin w dniach  06.05.2020 r. - 31.05.2020 r. będzie obniżone piętrzenie wody na jazie Rędzin o ok. 20 cm, do wartości 500 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w strefie oddziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 07/2020

Wrocław29 kwietnia2020 r.

Dot. otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.04.2020 r.zostanie otwarty odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

  • Głębokość tranzytowa na tym odcinku wynosi 18cm.
  • Śluzy Szczytniki i Miejska będą pracować w godz. od 07:00 do 21:00

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 06/2020

Wrocław, 31 marca 2020 r.

Dot. otwarcie śluzy Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 01.04.2020 r. zostanie otwarta śluza Ratowice oraz odcinek ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice.

W związku z prowadzonymi pracami na śluzie Ratowice będzie ona czynna wyłącznie w porze dziennej (w godz. 06:00-22:00) Wszystkie jednostki pływające, które będą chciały przejść przez ten obiekt, a nie będzie to możliwe w porze dziennej, proszone są o oczekiwanie na przejście w awanportach śluz Oława lub Janowice.

Ze względu na częściowe zdemontowanie infrastruktury śluzy, w tym kierownic przy głowach, przy podejściu i śluzowaniu prosimy o uzgodnienie manewrów z obsługą śluzy i bezwzględne stosowanie się do ich poleceń (łączność na kanale 74 UKF lub Tel. 71 318 91 96)

Dodatkowo informujemy, że głębokość tranzytowa od km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława zostaje zwiększona do 160 cm, a od śluzy Oława do śluzy Janowice zostaje utrzymana 180 cm.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 05/2020

Wrocław, 25 marca 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe cd

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 1/2020 informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin przedłuża, do dnia 30.04.2020 r. obniżenie piętrzenia wody na jazie Rędzin o ok. 20 cm, do wartości 500 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w sferze oddziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 04/2020

Wrocław, 05 marca 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Janowice – przedłużenie terminu czasowego zamknięcia odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluzy  Janowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 3/2020, informuje, że z powodu kontynuacji prac na śluzie Ratowice i związaną z tym koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Janowice, przedłużeniu ulega termin zamknięcia odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluzy Janowice - do dnia 27.03.2020 r.

Użytkowników ODW prosimy o uwzględnienie powyżej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT 03/2020 

Wrocław, 06 lutego 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Janowice – czasowe zamknięcie odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluzy  Janowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac na śluzie Ratowice i związaną z tym koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Janowice od dnia 10.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. będzie zamknięty odcinek ODW od śluzy Ratowice do śluzy Janowice.

Wszystkie jednostki pływające znajdujące się na powyższym akwenie proszone są o jego opuszczenie przed datą jego zamknięcia. Użytkowników ODW prosimy o uwzględnienie powyżej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT 02/2020 

Wrocław, 21 stycznia 2020 r.

 Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Różanka – czasowe zamknięcie odcinka ODW od śluzy Zacisze do śluzy Różanka

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac na jazie Psie Pole i związaną z tym koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Różanka od dnia 22.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r. będzie zamknięty odcinek ODW od śluzy Zacisze do śluzy Różanka.

Wszystkie jednostki pływające znajdujące się na powyższym akwenie proszone są o jego opuszczenie przed datą jego zamknięcia.

Użytkowników ODW prosimy o uwzględnienie powyższej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna


KOMUNIKAT 01/2020 

Wrocław, 03 stycznia 2020 r

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin od dnia 07.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. będzie zmniejszone piętrzenie wody na jazie Rędzin o ok. 20 cm, do wartości 500 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w sferze odziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


 KOMUNIKAT 50/2019 

 Wrocław, 18 grudnia 2019 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Ratowice – zamknięcie odcinka ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice - prace remontowe 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Ratowice od dnia 19.12.2019 r. do dnia 31.03.2020 r. będzie zmniejszone piętrzenie wody na jazie Ratowice. W związku z powyższym od dnia 19. 12.2019 r do dnia 31.03.2020 r.  zamyka się dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Oława (km 213,30 rz. Odry) do śluzy Ratowice (km 227,40 rz. Odry)

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższym odcinku proszone są o jego niezwłoczne opuszczenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


 KOMUNIKAT 49/2019  

Wrocław, 09 grudnia 2019 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe.

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin od dnia 10.12.2019 r. do dnia 20.12.2019 r. będzie zmniejszone piętrzenie wody na jazie Rędzin o ok. 30 cm, do wartości 490 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w sferze odziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


KOMUNIKAT 48/2019 

03 grudnia 2019 r.

Dot. rozigliczenie jazu Psie Pole – zamkniecie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym istnieje konieczność rozigliczenia i położenia jazu Psie Pole. W związku z powyższym od dnia 10.12. 2019 r. zostanie zamknięty odcinek  Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW dostosowanie planów żeglugowych

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


KOMUNIKAT 47/2019 

Wrocław, 21 listopada 2019 r.

 Dot. zmniejszenia głębokości tranzytowej na Górnej Odrze Wrocławskiej i na Śródmiejskim Węźle Wodnym – remont mostu Tumskiego – przedłużenie obniżenia piętrzenia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 45/2019 zawiadamia, że w związku z przedłużeniem prac przy remoncie mostu Tumskiego będzie obniżone piętrzenie na jazach Elektrowni Wrocław I i II. do dnia 25.11.2019 r włącznie.

W związku z powyższym we wskazanym okresie będą zmniejszone głębokości tranzytowe:

- na odcinku Górnej Odry Wrocławskiej od km 1,0 kanału Opatowickiego (śluza Opatowice) do km 250,50 rzeki Odry (most Grunwaldzki) -  do 130 cm,

- na odcinku  Śródmiejskiego Węzła Wodnego i Górnej Odry Wrocławskiej od km 250,50 (most Grunwaldzki) do km 252,30 (śluza Mieszczańska) - do 80 cm.

 Prosimy załogi wszystkich jednostek znajdujących się na tym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju  i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


KOMUNIKAT 46/2019

Wrocław, 14 listopada 2019 r.

Dot. przedłużenie obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe. 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin od dnia 15.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. będzie zmniejszone piętrzenie wody na jazie Rędzin o ok. 30 cm, do wartości 490 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w sferze odziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


KOMUNIKAT 45/2019

Wrocław, 5 listopada 2019 r.

Dot. zmniejszenia głębokości tranzytowej na Górnej Odrze Wrocławskiej i na Śródmiejskim Węźle Wodnym – remont mostu Tumskiego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z remontem mostu Tumskiego od dnia 13.11.2019 r. do dnia 22.11.2019 r. będzie obniżone piętrzenie na jazach Elektrowni Wrocław I i II.

W związku z powyższym we wskazanym okresie będą zmniejszone głębokości tranzytowe:

  • na odcinku Górnej Odry Wrocławskiej od km 1,0 kanału Opatowickiego (śluza Opatowice) do km 250,50 rzeki Odry (most Grunwaldzki) -  do 130 cm,
  • na odcinku  Śródmiejskiego Węzła Wodnego i Górnej Odry Wrocławskiej od km 250,50 (most Grunwaldzki) do km 252,30 (śluza Mieszczańska) - do 80 cm.

 Prosimy załogi wszystkich jednostek znajdujących się  na tym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju  i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


 KOMUNIKAT 44/2019

Wrocław, 24 października 2019 r.

Dot. czasowe zamknięcie śluzy Ratowice – przebudowa obiektu – zmiana terminu otwarcia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 41/2019 zawiadamia, że w związku z postulatami użytkowników ODW śluza Ratowice będzie zamknięta od dnia 15 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Dodatkowo potwierdzamy, że ze względu na bardzo szeroki zakres prac w przyszłym roku zamknięcie śluzy jest planowane od 1 listopada 2020 r. do połowy kwietnia 2021 r. (szczegółowe terminy zostaną podane w oddzielnym komunikacie).

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Powyższe podane terminy mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Odrze.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.